Zbog župana u Institutu slijedi promjena ravnatelja?

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Porecki Institut za poljoprivredu i turizam raspisao je novi javni natjecaj za ravnatelja s cetverogodišnjim mandatom i u petak ga objavio u dnevnom tisku. U posljednjih godinu dana vodi ga v. d. ravnatelja dr. sc. ?ordano Peršuric, koji je na njegovom celu 15 godina - po tri puta s mandatom na cetiri godine i tri kao v.d.

Kandidati moraju biti izabrani u znanstveno zvanje iz podrucja djelatnosti Instituta, imati najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodecim radnim mjestima, predložiti jasnu koncepciju ostvarenja programa rada i razvoja ove ustanove (program ce prezentirati Upravnom i Znanstvenom vijecu) te poznavati najmanje jedan strani jezik. Natjecaj je otvoren osam dana od objave u Narodnim novinama, a prijave strucnom povjerenstvu za izbor treba dostaviti poštom na adresu Instituta.Ravnatelja imenuje (i razrješuje) novo upravno vijece, konstituirano u ožujku ove godine, na cijem je celu župan Ivan Jakovcic, njegov zamjenik je dr. sc. Sandi Orlic s Instituta "Ruder Boškovic" - Centra za istraživanje mora iz Rovinja, a clanovi su dr. sc. Dario Novoselovic s osjeckog Poljoprivrednog instituta (sva trojica su predstavnici osnivaca - Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta) te dr. sc. Sanja Radeka i dr. sc. Kristina Bršcic, predstavnice Znanstvenog i Zaposlenickog vijeca Instituta.

U vrijeme preuzimanja ove funkcije Jakovcic je, zamoljen za komentar o napetim odnosima izmedu Instituta i Istarske županije od prije nekoliko godina (župana se prozivalo za opstrukciju rada Instituta, a istovremeno su se nizale zamjerke na slabe rezultate ustanove i odlazak brojnih znanstvenika), naglasio da je pred njima novo razdoblje za postavljanje jake znanstvene ustanove za Istru i Hrvatsku, da ce napraviti reviziju poslovanja i Institut usmjeriti u jacanju suradnje sa Županijom, gradovima i opcinama te Europskom unijom vezano za znanstvene programe u poljoprivredi.

Peršuric je tada rekao da napetosti više ne može biti buduci da ista osoba vodi i Županiju i Institut. Upitan hoce li se javiti i na novi natjecaj, u jucerašnjem nam je telefonskom razgovoru odgovorio da još nije odlucio. Na prošlogodišnji se natjecaj javio, nakon isteka svog treceg cetverogodišnjeg mandata, kao i još cetvero kandidata iz Instituta - doktori znanosti i viši znanstveni suradnici Dean Ban, Kristina Bršcic, Amorino Poropat, Pavlo Ružic te prof. dr. sc. Lenko Uravic.

Dr. sc. Mario Sošic iz starog saziva Upravnog vijeca, koje je jednoglasno odlucilo o izboru v. d. ravnatelja na razdoblje do godinu dana, objasnio je tada da Zakon o znanstvenoj djelatnosti ne sadrži odredbe kojima su propisani uvjeti za izbor ravnatelja Instituta, vec su uvjeti odredeni statutom Instituta, ali statutom nije dano jednoznacno tumacenje oko potrebne dužine radnog staža na rukovodecim mjestima. To je tijelo, stoga, odlucilo imenovati v. d. ravnatelja da ne bi pogriješili u izboru te da bi preciznije definirali uvjete za izbor ravnatelja na osnovi novih zakona o znanstvenoj djelatnosti, cija je izrada tada bila u tijeku, te doradom statuta.

Od Peršurica, medutim, doznajemo da je procedura za izmjene i dopune statuta, koja ukljucuje suglasnosti Nacionalnog vijeca za Znanost i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, još uvijek u tijeku. Natjecaj je, stoga, raspisan prema starom statutu i ukljucuje uvjet o petogodišnjem radnom iskustvu u rukovodenju, pa je upitno hoce li i ovom prigodom biti izabran ravnatelj ili ce se Upravno vijece ponovno odluciti za v.d. ravnatelja na najduže godinu dana. (K. FLEGAR)


Podijeli: Facebook Twiter