Zahtjevi za naknade s biroa do 6. travnja

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Nezaposlenim ženama koje su zbog povecanja dobne granice odlaska u mirovinu ostale bez stalne naknade sa Zavoda sa zapošljavanje, iako su na to imale pravo do zaposlenja ili penzije, laknulo je nakon što su 7. ožujka stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Kao što smo nedavno pisali, zavod je prestao s isplatom naknade kada su žene napunile 55 godina života za prijevremenu mirovinu, odnosno 60 godina ako je rijec o punoj starosnoj mirovini iako je zbog izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju postupno povecana dobna granica za odlazak žena u mirovinu, svake godine za tri mjeseca.

Prema prijelaznim odredbama, uvjeti za prijevremenu mirovinu za osobe ženskog spola su u 2012. navršenih 55 godina i šest mjeseci te ostvarenih 30 godina i šest mjeseci staža, a uvjeti za starosnu mirovinu 60 godina i šest mjeseci te minimalnih 15 godina staža.

Do 2030. godine žene, kao i muškarci, odlaze u mirovinu sa 65 godina za punu starosnu, odnosno sa 60 godina za prijevremenu starosnu mirovinu. Za muškarce su uvjeti odlaska u mirovinu ostali identicni pa se na njih ove izmjene ne odnose.

Prema podacima zavoda, ukupan broj žena kojima je prestalo pravo na novcanu naknadu stoga što im se odgodilo vrijeme za ostvarivanje prava na starosnu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu iznosi 2.382. Vec je 50-ak žena u Istri predalo zahtjev za produženje prava isplate trajne naknade za nezaposlene, a koja ce, saznajemo od Ljiljane Paronic, pravnice pulskog HZZ-a, iznositi kao zadnja isplata, odnosno 1.200 kuna, ako je rijec o naknadi po starom propisu ili pak u iznosu koji ovisi o visini prethodnih primanja.

Zahtjev se mora predati u Hrvatski zavod za zapošljavanje najkasnije do 6. travnja jer tada istjece zakonski rok od 30 dana da se produži pravo stjecanja stalne novcane naknade, koja ce se poceti obracunavati s danom podnošenja zahtjeva.

Ovaj rok ne vrijedi za žene koje još uvijek na zavodu primaju stalnu naknadu, odnosno u njihovom slucaju zahtjev za produženje treba se podnijeti u roku od 30 dana od dana kad im to pravo istjece, a koje ce se u tom slucaju nastaviti bez prekida.

U HZZ-u isticu da se nakon 1. studenog 2010. promijenio uvjet za stjecanje prava na trajnu novcanu naknadu za nezaposlene. Naime, prije je bilo dovoljno da žena ima minimalno 30, a muškarac 35 godina staža, a po novome pravo na naknadu stjece se samo ako osoba, bilo muškarac ili žena, ima 32 godine staža, ali uz to je uvjet da ima manje od pet godina i to do pune starosne mirovine.

U protivnom, nezaposleni radnik naknadu može primati maksimalno 450 dana. Primjera radi, ako žena ostane bez posla u dobi od 52 godine nakon 32 godine radnog staža, više nema pravo na trajnu naknadu do umirovljenja jer joj do pune mirovine, koja ove godine iznosi 60 i pol godina, nedostaje više od pet godina.

Buduci da je šansa za zaposlenjem u tim godinama mala, mnogi ce se odluciti na prijevremenu mirovinu, ali ce time dobiti trajno umanjenu penziju za petinu unatoc tome što su odradili cak 32 ili pak više godina.


Podijeli: Facebook Twiter