Za pulske pomoćnike u nastavi 8 milijuna bespovratnih kuna

Živo na sajmu Umag Floria
Živo na sajmu Umag Floria

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza III." te donijelo odluku o financiranju 50 projekata u ukupnom iznosu od 362,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava, kojom se financira i osigurava potpora za 2.672 učenika s teškoćama u razvoju.

Povećanje socijalne uključenosti

Između 50 odabranih projekata nalazi se i onaj Grada Pule "Zajedno do znanja 2" kojem je odobren maksimalni iznos prihvatljivih troškova 12,68 milijuna kuna, od kojih bespovratna sredstva iznose osam milijuna kuna, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 36,93 posto.

Poziv se provodi u sklopu Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje Investicijskoga prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju, Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Europskoga socijalnog fonda.

Natječaj je objavljen u lipnju, a jedinice lokalne i regionalne samouprave su do srpnja mogle kandidirati na poziv sa svojim projektima. Opći cilj Poziva je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Specifični cilj je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Još dva projekta iz Istre

Uz Pulu još su samo dva projekta iz Istre prihvaćena na ovom pozivu od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Projektu Istarske županije "Mozaik 3" odobren je maksimalni iznos prihvatljivih troškova 14,3 milijuna kuna, od kojih bespovratna sredstva iznose osam milijuna kuna, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 44 posto. Projektu Grada Pazina "Inkluzivne škole 5+" odobren je maksimalni iznos prihvatljivih troškova 9,4 milijuna kuna, od kojih bespovratna sredstva iznose osam milijuna kuna, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 15 posto. (G. ROJNIĆ)Podijeli: Facebook Twiter