Za grlobolju i dalje na Hitnu

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Pocetak rada centara obiteljske medicine (COM) pri Istarskim domovima zdravlja predviden za 1. studenog privremeno je odgoden, doznajemo od Valerija Drandica, nacelnika uprave Istarske županije. Lijecnici obiteljske medicine i pedijatri trebali bi, prema nadolazecim promjenama, dežurati u COM-ovima i time preuzeti dio poslova koje je dosad obavljala Hitna medicinska pomoc. Prije svega, zdravstveno zbrinuti sve one koji nisu životno ugroženi, a ne mogu do svoga lijecnika toga dana.

Razlozi odgode COM-ova su u nedostatku opreme i nedefiniranom prostoru za spomenute centre, kao i nedovršenoj edukaciji dispecera - medicinskih sestara koje ce primati pozive pacijenata. Zatim u nepostojanju algoritma zbrinjavanja i razgranicenju kompetencija COM-ova i Hitne. Jedan od presudnih razloga odgode je i neinformiranost javnosti.

Istarska je županija odgodom prihvatila zahtjev Strucnog vijeca Istarskih domova zdravlja kao i zahtjev istarske podružnice Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM), koji su zatražili nužnu odgodu sve dok se bolje ne pripreme za otvaranje ovih centara.

Dežurni lijecnici u COM-ovima trebali bi u vrijeme svoje smjene takoder primati studente, sezonske radnike i sve druge ciji je odabran lijecnik u nekom drugom gradu. Dežurat ce vikendom i praznikom pa se pitaju kada ce odraditi sav taj posao. Kako ce tijekom svoje smjene primiti još i sve ostale pacijente? Koja su to hitna stanja, a nisu posao Hitne medicinske pomoci? Što ce biti s turistima? Kada ce morati u kucne posjete? Tko ce umjesto njih u to vrijeme raditi u ambulanti? Hoce li imati osiguran prijevoz i vozaca?

Hitna služba, prema novom ustroju, ne može funkcionirati bez COM-ova, a Zavod za hitnu medicinsku službu formalno pocinje s radom 1. studenog.

- Stav je svih zaposlenih u Hitnoj da nece krenuti s naglim rezovima kako pacijenti ne bi bili zakinuti, pojašnjava nam privremena ravnateljica Zavoda dr. Ksenija Družetic Božic. Želimo pružiti ruku obiteljskoj medicini da se stignu organizirati, rekla je ona.

Dakle, svaka ispostava ima po jednu ekipu 24 sata u Labinu, Pazinu, Porecu, Rovinju, Umagu i Buzetu, a Pula ima dvije. Pored toga, u Umagu ce biti još jedan tim bez lijecnika. U ispostavama u Porecu, Umagu i Labinu dežurne su medicinske sestre kako pacijenti ne bi došli pred zakljucana vrata ako je ekipa na terenu. U Buzetu i Rovinju predvidena je pripravnost medicinskih sestara.

Novost je dispecerski centar Hitne u Puli koji ce koordinirati cijeli sustav i upucivati pacijente. Ukupno, Zavod ce upošljavati 160 djelatnika. Ovih dana žiteljima Istre bit ce distribuirano 70.000 letaka na kojima ih se upucuje kada zatražiti pomoc Hitne, što ce ih pitati dispecer, što ciniti do dolaska Hitne.

Županijski Zavod ove ce godine, kako se ocekuje, dobiti sedam novih opremljenih vozila, edukaciju za sve medicinske sestre u prijavno-dojavnoj jedinici te edukaciju za timove. (Jasna ORLIC)

VIŠE O OVOJ TEMI CITAJTE U TISKANOM IZDANJU.


Podijeli: Facebook Twiter