Vukovar mjesto posebnog pijeteta

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Većinom glasova vijećnika, vukovarsko Gradsko vijeće usvojilo je danas izmjene i dopune Statuta Grada kojima se područje Vukovara proglašava mjestom posebnog pijeteta na žrtvu Domovinskog rata, propisuje da je službeni jezik hrvatski i pismo latinično te da se područje Vukovara u cijelosti izuzima od primjene odredaba Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina i od članka 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Za navedene izmjene i dopune Statuta glasovalo je 12 vijećnika HDZ-a i HSP-a dr. Ante Starčevića, koji su usvojene izmjene i dopune i predložili, i predsjednik Gradskog vijeća, nezavisni Željko Pinjuh, koji je ljetos zbog priklanjanja koaliciji HDZ-a i HSP-a AS u vukovarskom Vijeću brisan iz članstva SDP-a.

Usvojenim izmjenama Statuta promijenjen je dosadašnji stavak 3. članka 61. koji je izglasan 2009. na prijedlog vijećnika HDZ-a, HSP-a i SDSS-a. Njime se propisivalo da u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Statuta Grada Vukovara, pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo slobodne uporabe srpskog jezika i ćiriličnog pisma u društvenom i javnom životu te u službenoj komunikaciji u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Vukovara.

Vijećnici su prihvatili većinom glasova i zaključak o upućivanju dopisa Vladi RH i nadležnim ministarstvima sa zahtjevom za žurno provođenje Zakona o prebivalištu u Gradu Vukovaru koji je inicirao Klub vijećnika HDZ-a.

U obrazloženju se navodi kako po popisu stanovništva iz 2011. u Vukovaru živi 27.683 stanovnika, dok se istodobno u policijskoj evidenciji nalazi više od 42.000 stanovnika.

"Tvrdim da u gradu Vukovaru ne živi više od 25.000 stanovnika od kojih je oko 6.000 Srba", rekao je vijećnik Pilip Karaula (HDZ).

S usvajanjem toga zaključka nisu se složili vijećnici SDP-a i SDSS-a. Oni nisu podržali niti odluku o slanju zahtjeva Državnom zavodu za statistiku da se Gradskom vijeću dostavi popis stanovnika Vukovara po adresama, imenu i prezimenu te nacionlanoj pripadnosti kako bi se i na taj način, kako je obrazloženo, vidjelo tko doista živi, a tko ne u Vukovaru.

Danas usvojene izmjene i dopune Statuta Grada Vukovara dotiču se i odredbi o djelokrugu rada gradonačelnika, raspisivanja referenduma, uređenja imovinsko-pravnih odnosa i dr.

Josipović: Vukovar mjesto posebnog pijeteta da, ali ne suprotno Ustavnom zakonu
Predsjednik Republike Ivo Josipović rekao je danas kako je opravdano da se Vukovar sam proglasi mjestom posebnog pijeteta, ali ne u onim dijelovima u kojima bi to bilo suprotno Ustavnom zakonu.

"Opravdano je da se Vukovar sam proglasi mjestom posebnog pijeteta, ali naravno ne u onim dijelovima u kojima bi to bilo suprotno Ustavnom zakonu. To svima mora biti jasno", rekao je Josipović za HRT komentirajući današnju odluku vukovarskoga Gradskog vijeća kojom se područje grada proglašava mjestom posebnog pijeteta na žrtvu Domovinskog rata.

Vezano uz dvojezične ploče u Vukovaru, Josipović smatra da je "vrijeme da se ta priča zatvori".

"Trebam pokazati društvu vrlinu kompromisa. Ne smijemo dopustiti da ta priča bude uzrok jačanja tenzija u društvu", istaknuo je hrvatski predsjednik.

Komentirao i prijedlog o novom popisivanju stanovništva u Vukovaru kao i poruku iz toga grada da će tijekom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara biti iskazano mišljenje o vladajućima.

"Državni zavod za statistiku je naveo kako je popis proveden po pravilima struke i stoga, ako se ne dokažu zloupotrebe, nema osnova za novi popis. Što se, pak, tiče Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, smatram da toga dana nema mjesta za politiku", istaknuo je predsjednik Josipović. Nemojmo, poručio je, ponižavati žrtve Vukovara uvlačenjem politike. (Hina)

 


Podijeli: Facebook Twiter