Vodnjanština dobiva tri nova turistička punkta

Redefinirani su turistički sadržaji (N. LAZAREVIĆ)
Redefinirani su turistički sadržaji (N. LAZAREVIĆ)

Konačna verzija trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Vodnjana usvojena je na protekloj sjednici vodnjanskog Gradskog vijeća. Izmjene i dopune izradila je zagrebačka tvrtka Urbanistica, a ovaj dokument dobio je i sve suglasnosti nadležnih institucija. Naime, osnovni plan bio je usvojen prije osam godina, a prve i druge ciljane izmjene donesene su 2012. i 2013. godine.

Određen maksimalni broj kreveta

Ovim, trećim izmjenama, među ostalim redefinira se položaj, veličina te bruto gustoća turističkih i izletničkih punktova na Vodnjanštini. Naime, Prostornim planom bilo je određeno 16 turističkih i izletničkih punktova. Ovim izmjenama i dopunama ukidaju se pak dva turistička punkta, Barutane i Sv. Andrija te tri izletnička punkta, Stancija Bronza, Cestarska kuća i Sv. Foška. Nadalje, planiraju se tri nova turistička punkta: Baretini, Vernal i Sv. Cecilija.

Ukupni najveći dozvoljeni smještajni kapacitet, bez kapaciteta u privatnom smještaju i turizmu na seoskim gospodarstvima, na Vodnjanštini iznosi 12.500 tisuća postelja. Od tog broja, u zapadnoj Barbarigi predviđeno je 5.660 postelja, a u Uvali Peroj 500, a ove zone spadaju u izdvojena građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene unutar postojećih stambeno - turističkih naselja. U izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke namjene unutar turističkih razvojnih područja, u koje spada jug Dragonere, planira se 136 postelja, a u preostalom dijelu Dragonere ukupno 1.633 kreveta.

U stambeno-turističkom naselju Barbariga-Betiga planira se 220 ležajeva, a na području golf igrališta "Barbariga" kod Peroja, odnosno zoni Porto Mariccio 778 kreveta. Ukupna površina zona vila unutar obuhvata golf igrališta pak ne može prelaziti površinu od 15 posto, uz bruto gustoću korištenja od minimalno 33 ležaja po hektaru. Smještajne jedinice ne mogu se planirati na udaljenosti manjoj od sto metara od obalne linije. Usto, u turističkim i izletničkim punktovima predviđeno je 567 postelja, u poslovnom parku Tison 500, na području San Antonio 950, a u smještajnim kapacitetima u ostalim naseljima 1.556 postelja.

Perojski pročistač u novoj zoni

Izrada urbanističkih planova uređenja, prema ovim izmjenama, utvrđena je pak za turističke punktove Baretini, Vernal i Salvela, koji se nalaze u građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke namjene. Osim toga, u zonama opće rekreacije dozvoljeno je uređivati putove, trim-staze, kupališta, postavljati klupe, nadstrešnice, informativne ploče, putokaze i sanitarne čvorove.    

Izmijenjena je i zona na kojoj će biti izgrađen pročistač otpadnih voda "Peroj sjever". Također, zona javne i društvene namjene na lokaciji Stancije Petris prenamjenjuje se u zonu gospodarske, odnosno poslovne, pretežito trgovačke namjene. Zona je smanjena te njena površina iznosi oko 3,97 hektara. Budući da je to izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, za tu zonu izradit će se Urbanistički plan uređenja. (P. LUKEŽ)


Podijeli: Facebook Twiter