Vodnjan: Niski prihodi jedan od uvjeta za pomoć Grada

Grad Vodnjan nastavlja podupirati novorođenčad i učenike (N. LAZAREVIĆ)
Grad Vodnjan nastavlja podupirati novorođenčad i učenike (N. LAZAREVIĆ)

Prema Odluci o socijalnoj skrbi, koju je donio Grad Vodnjan, odnosno jednoglasno je potvrđena na protekloj sjednici gradskog vijeća, prava iz socijalne skrbi na Vodnjanštini imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području grada te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Vodnjana. Korisnici mogu ostvariti prava prema odluci ako ispunjavaju ili socijalni uvjet ili uvjet prihoda. Ova odluka primjenjivat će se od prvog siječnja sljedeće godine.

Naknade ovise o životnim potrebama

Socijalni uvjet korisnik ispunjava ako ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, što je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu donosi nadležni Centar za socijalnu skrb.

Korisnici socijalne skrbi pak ispunjavaju uvjet prihoda s prosječnim mjesečnim prihodom koji za samca, odnosno jednočlano kućanstvo, iznosi do dvije tisuće kuna, za dvočlano 2.900 kuna, za tročlano do 3.900 kuna, a za četveročlano kućanstvo do pet tisuća kuna. Ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog dodatnog člana povećava se za 700 kuna, dok se za jednoroditeljsku obitelj cenzus prihoda po svakom članu kućanstva uvećava za dodatnih 500 kuna. Za obitelj koja ima dijete s teškoćama u razvoju cenzus prihoda uvećava se za tisuću kuna.

Po tisuću kuna za svako novorođenče

Korisnici socijalne skrbi na području Vodnjana mogu ostvariti pravo na pomoć za novorođenčad, pravo na jednokratnu naknadu, zatim, ovisno o socijalnoj kategoriji, pravo na subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama te troškova marendi učenika osnovnih škola, pravo na subvencioniranje besplatnog prijevoza u javnom prometu na Pulaprometovim linijama i ostale subvencije prijevoza. Grad Vodnjan daje pravo i na naknadu za troškove stanovanja, na sredstva za prigodne naknade ili poklon- pakete, pomoć u osiguranju zdravstvene skrbi, podmirenje troškova za ukop nezbrinutih osoba, dopunsku materijalnu zaštitu sudionika NOR-a, pomoć za rješavanje stalnog stambenog pitanja te pravo na podmirenje troškova ogrjeva.

Grad će u obliku poklon-bona dodijeliti tisuću kuna za svako novorođeno dijete. Uvjet za dodjelu bona je da dijete i barem jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada. Socijalno najugroženije osobe ili obitelji, također, mogu tijekom božićnih blagdana ostvariti pravo na dodjelu poklon-paketa. Oni se mogu odobriti i socijalno ili zdravstveno ugroženim osobama s područja Grada, smještenima u ustanovama socijalne ili zdravstvene skrbi, odnosno tim ustanovama. Grad, također, nastavlja djelomično oslobađati komunalnog doprinosa vlasnike građevnih čestica koji grade nekretninu za rješavanje stambenog pitanja. (Petra LUKEŽ)


Podijeli: Facebook Twiter