Voditelji skloništa još uvijek ne znaju što ih čeka

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Otkad je u Hrvatskoj izglasan novi Zakon o zaštiti životinja koji, između ostalog, predviđa da životinje ostaju u skloništu do udomljenja čime bi se, nakon deset godina, ukinula praksa da se pse iz skloništa koji se ne vrate vlasniku može usmrtiti nakon 60 dana, razmišljanja o tome ipak su podijeljena. Stoga smo nadležne u Gradu Puli, ali i voditelje dvaju registriranih skloništa na području Pule upitali hoće li se nešto promijeniti i, ako hoće, što. 

Kazne od 30 tisuća kuna

Valja podsjetiti da su potporu novom zakonu dali prijatelji životinja, a oduševljenje nisu krili, ne samo zbog "no kill" skloništa već i zbog činjenice da je uvedena obveza jedinica lokalne samouprave da moraju izgraditi skloništa i da se, dakle, u njima životinje ne smiju ubijati nakon 60 dana. Više su i kazne - za napuštanje ljubimca i do 30 tisuća kuna!

E sad, kažu da papir trpi svašta pa tako i naši sugovornici smatraju da za primjenu ovog zakona u Hrvatskoj nisu stvoreni preduvjeti, a to prije svega znači da bi lokalne zajednice trebale ići na sprečavanje napuštanja životinja, na veću kontrolu mikročipiranja, na uvođenje obvezne sterilizacije i kastracije za vlasnike koji nisu prijavljeni kao uzgajivači te na druge mjere koje će spriječiti da veći broj životinja uopće dođe u situaciju da im treba zbrinjavanje.

Nadležne u Gradu Puli upitali smo stoga hoće li se i koje promjene sada uvesti za skloništa za životinje, potom rade li išta po pitanju izgradnje županijskog azila koji će očito biti potrebniji nego ikada te hoće li se psima kontrolirati čipovi i provjeravati vlasnici. "Grad Pula nije vlasnik niti osnivač skloništa za životinje, no kao jedinica lokalne samouprave na svom području financira obavljanje poslova sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja. Na području Pule djeluju dva skloništa za životinje, čiji su osnivači pravne osobe s dopuštenjem Ministarstva poljoprivrede i to A.N.D.A.R. - sklonište na adresi Premanturska cesta 205 i Veterinarska ambulanta Pula - sklonište na adresi Premanturska cesta, odnosno Kaštijun. Za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja na svojem području, Grad Pula ugovara uslugu skloništa za životinje postupkom jednostavne nabave", kažu iz Grada Pule.

Dodaju i da "Sklonište za životinje na lokaciji Kaštijun, kojeg je osnivač Veterinarska ambulanta Pula d.o.o. posjeduje važeće dopuštenje i registraciju za obavljanje poslova skloništa te se vodi u Upisniku skloništa za životinje kod nadležnog Ministarstva za veterinarstvo. S obzirom da je nedavno izglasan novi Zakon o zaštiti životinja, Grad će sukladno tome usmjeriti aktivnosti i razmatrati na koji će se način i kojim intenzitetom odvijati daljnje aktivnosti vezane uz izgradnju azila za životinje, a sve vezano i za nove zakonske odredbe". O već više puta najavljivanoj gradnji azila više - niti riječi! O provjeri čipova i strožoj kontroli vlasnika - ništa! 

U azilima 30-ak mjesta

No, što zakonske novosti nose samim skloništima za sada ne mogu reći niti oni koji njima upravljaju. Zajedno za područje grada Pule imaju 30-ak mjesta koja se, prema procjeni situacije u gradu Puli i okolici, mogu napuniti za tjedan dana. Što poslije?

- Za desetak dana održat će se sastanak u nadležnom ministarstvu i ja se nadam da ćemo tada dobiti i neke konkretnije odgovore, rekao nam je Tedi Radolović voditelj skloništa na Kaštijunu Veterinarske stanice Pula.

Ističe kako se u ovom skloništu, kapaciteta do 20 pasa, životinje iznimno rijetko, gotovo nikad, ne eutaziraju, a to mogu zahvaliti dobroj suradnji s volonterima i udrugama za zaštitu životinja koje brinu o udomljavanju, pa čak i izvan granice naše zemlje.

- Na tom sastanku u ministarstvu mislim da će biti riječi o umrežavanju svih skloništa što bi u praksi značilo da ona koja u nekom trenutku imaju mjesta, mogu teoretski primiti životinje iz cijele Hrvatske. No, osim "no kill" odredbe, ima dosta novih smjernica koje će također trebati razraditi. Primjerice, životinje koje se pronađu bez čipa trebat će trajno sterilizirati, pse koji nisu označeni morat će provesti u skloništu najmanje 21 dan prije nego se uopće otvori mogućnost udomljavanja i to zbog reakcije na bjesnoću, uvedena je zabrana stalnog vezivanja pasa, mačke koje se pronađu trebat će registrirati, čipirati i pustiti natrag… Smatram da je za ovaj zakon u Hrvatskoj još prerano. Trebalo bi postrožili i kontrolu obveze čipiranja, ali i sterilizacije za sve koji nisu prijavljeni kao uzgajivači. Kazne su sada, doduše, dvostruko više nego dosad, do čak 30 tisuća kuna, ističe Radolović. 

Zabrana stalnog vezivanja pasa

Voditelj skloništa na Kaštijunu ističe da bi o svemu tome lokalna zajednica trebala voditi računa, ali bi također preduvjet ovakvom zakonu trebala biti i viša svijest ljudi koja kod pojedinaca doista još nije na toj razini. S njim se složila i Andrea Faggian, vlasnica A.N.D.A.R. - skloništa na Premanturskoj cesti čiji je kapacitet devet mjesta.

- No kill nije dobro za pse, jer će se sklonište odmah napuniti i što onda?! Jedni će zauvijek živjeti u boksovima, jer će udomljavanja biti minimalna i ići sporo, a s druge strane, ljudi će početi masovno napuštati životinje znajući da više nema eutanazije. To je loše riješeno! Trebalo je prije uvesti zakonsku osnovu o obveznoj sterilizaciji životinja i masovnom čipiranju, uvesti strože kontrole i kažnjavati one koji se toga ne pridržavaju, a onda možemo govoriti o "no kill" skloništima. Zakone pišu oni koji ne poznaju tematiku i daleko su od stvarnosti i od onoga što se događa u praksi, smatra Faggian te ističe da je još uvijek nepoznanica hoće li Pula graditi sklonište ili će potpisivati ugovore za zbrinjavanje napuštenih životinja i što će biti s ostalim životinjama jednom kada se skloništa napune… Dodaje kako to nije problem samo Grada Pule već i svih okolnih općina i gradova koji bi se također trebali uključiti u rješavanje ovog problema na svom području. (Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter