Vodic do boljeg TV signala

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Na podrucju Istre i nekih dijelova Dalmacije vec duže vrijeme traju smetnje u prijemu digitalnih televizijskih programa iz svih digitalnih mreža, što je posljedica utjecaja signala talijanskih TV postaja koje rade na istim kanalima kao i domaci odašiljaci.

Kako bi pomogla korisnicima da otklone smetnje, tehnicka služba HRT-a izdala je prirucnik koji je objavila na službenim internetskim stranicama, ali koji je napisan strucno i prikladniji je instalaterima i ostalim strucnim osobama nego krajnjim korisnicima. Temelji se na vrlo složenim antenskim instalacijama, konkretno sustavu s dvije antene u horizontalnoj ravnini, koje imaju za cilj povecanje signala, dok u vecem dijelu Istre on, tvrde strucnjaci, zapravo ne predstavlja problem.

- Ovakav sustav može pomoci na mjestima gdje nedostaje signala, no ne jamci da ce problem smetnji biti riješen. U Istri je televizijski signal dovoljno jak, no problem predstavljaju presnažne talijanske smetnje zbog znatno snažnijeg odašiljaca od našeg. Usto, ovakva instalacija je zahtijeva iskustvo i preciznost, stoga prirucnik može poslužiti iskljucivo strucnjacima koji procijene da bi ugradnja imala ucinka, govori nam pulski instalater antenskih sustava Mladen Bankovic.

Prema prirucniku, smetnje u prijemu TV signala smanjujemo na taj nacin da povecamo odnos izmedu korisnog i ometajuceg signala. Razlike u razinama izmedu spomenuta dva signala ovise o položaju mjesta prijama te o vremenskim uvjetima i propagaciji, što je ljeti posebno izraženo. Ukoliko su smetnje prisutne, bilo kakav pokušaj rješenja s ugradnjom pojacala i usisnih filtera nece riješiti problem. Na podrucju zapadne obale Istre rijec je o istokanalnim smetnjama na kanalu K28, K29 i K53. 

Rješenje, koje osjetno može smanjiti ili cak u potpunosti eliminirati utjecaj smetnje, ovisno o lokaciji i jacini ometajuceg signala, jest korištenje dvije ili više prijamnih antena. No, valja prije provjeriti postojecu antenu jer moguce je da probleme stvara stara instalacija, stoga je nužna konzultacija sa strucnjacima. 

- Više od 50 posto smetnji uzrokuje kriva instalacija antene na objektu, a vrlo su cesti i slucajevi neispravnih elemenata. Najcešce se koriste aluminijske logaritamske, tzv. riblja kost antene, ciji je vodic nacinjen od bakra i sklon je oksidiranju, dok blizina mora njegov vijek trajanja dodatno skracuje. Takoder, kabel nakon nekog vremena gubi svoju ucinkovitost, narocito ako u njega ude voda, stoga ukoliko korisnik želi otkloniti smetnje u televizijskom prijemu, najprije mora osigurati novu instalaciju i kvalitetni digitalni prijemnik, tvrdi ovaj strucnjak.

Rješenje problema smetnji teoretski je vrlo jednostavno. Dovoljno je upotrijebiti prijamnu antenu, ciju izrazitu "nulu" u njenom antenskom dijagramu postavimo u smjer smetnje, dok je vrh usmjeren prema odašiljacu. Ipak, ovaj postupak ima pojedina ogranicenja, prvenstveno zbog "nule" pod pravim kutom u odnosu na smjer glavnog snopa, cime se gubi i dio korisnog signala, ali i zbog cinjenice da poneke antene imaju slabo izraženu nulu.

HRT u svom prirucniku savjetuje korištenje usmjerenih YAGI UHF antena, koje su nešto skuplje od logaritamskih, no njihova kvaliteta i dugovjecnost vrlo brzo se isplate. Najbolji rezultati, tvrde tehnicari, postižu se korištenjem kanalnih antena te ukoliko kompletan sustav primjenjujete na pojedinacni prijem kanala. Dakle, posebno rješenje za K28 (MUX A) i za K53 (MUX B). Zbog susjednih kanala K28 i K29 (MUX A i MUX D) rješenje može biti zajednicko ukoliko smetnja dolazi iz istog smjera.

- Antenu je potrebno montirati iskljucivo na krov te je usmjeriti prema najjacem odašiljacu na Ucki, odnosno prema najbližem mogucem ukoliko se objekt nalazi na mjestu odakle nije ucinkovit prijam signala s istarske planine. Ako je i dalje snažna prisutnost smetnji, potrebno je antenu premjestiti da drugu stranu objekta na nacin da objekt štiti antenu od talijanskih signala, savjetuje Bankovic.

Važno je napomenuti da se prijemno polje mijenja i ovisno o visini, tako da opce rašireno uvjerenje da je najbolje postaviti antenu na vrh stupa ne znaci i da je to najbolje rješenje. Teoretski se amplituda jacine polja sinusoidalno mijenja s visinom pa se lako može dobiti i minimum signala, koji može biti cak i od 10 do 15 dB manji od maksimuma na toj istoj poziciji. Perioda te sinusoide ovisni o udaljenosti odašiljacke i prijemne tocke, visinske razlike medu njima, odbijanja od zemlje i mora, te ne postoji formula za njeno tocno odredenje.

Ako na krovu vec postoji antenski stup, treba pokušati promjenom visine naci optimalnu poziciju.U svakom slucaju, imate li smetnji u televizijskom programu, predlažemo da se posavjetujete sa strucnjacima jer ugradnja antenskih sustava zahtijeva znanje i maksimalnu preciznost. (Napisao i snimio Krešimir TADIJIC)

Nova instalacija za 600-tinjak kuna

Za montažu nove antenske instalacije, koja u osnovi ukljucuje logaritamsku antenu, antenski stup s nosacima te kabel i digitalni prijemnik, potrebno je odvojiti otprilike 600-tinjak kuna. Dodatno je u ponudi i pojacivac signala, koji stoji oko 200 kuna. Ugradnja dvostrukih YAGI UHF antena s pripadajucim elementima znatno je skuplja, može doseci i preko tisucu kuna, no svakako prije odluke na ovaj sustav nužno je savjetovanje s instalaterima jer taj sustav možda nije rješenje. 

HRT preporuca: Sustav s dvije antene u horizontalnoj ravnini

Sustav s dvije UHF antene postavljene u horizontalnoj ravnini  duplira napon iz korisnog polja za tri dB pod uvjetom da su antene paralelne i da se nalaze u homogenom elektromagnetskom polju.

Istovremeno, napon ometajuceg signala, koji je na antenama, isti po jacini, dobiva se razlicitom fazom, ovisno o razmaku antena i kuta upada ometajuceg signala.

Potrebno je izjednaciti jacinu ometajuceg signala na obje antene kako bismo mogli dobiti gušenje s depolarizacijom. To se dobiva na tri nacina: premještanjem položaja antena, ugradnjom promjenjivog atenuatora 0,5-2db na jedan kraj kabela ili rotacijom cijelog sustava oko osi. Potom je potrebno regulirati udaljenost kako bismo dobili protufazni nivo ometajuceg signala.

Problem je rješiv, tvrde HRT-ovi strucnjaci, osim ako ometajuci i korisni signal ne dolaze iz istog smjera. S obzirom na to  da je povecanje korisnog signala nešto manje od tri dB, što se u praksi niti ne osjeti, pritom se smanjila razina ometajuceg signala, cime se povecao odnos korisnog signala u odnosu na ometajuci. Kako bismo postigli dovoljan "zaštitni" odnos korisnog u odnosu na ometajuci signal, potrebno je biti iznimno precizan pri podešavanju antena i odredivanju iste amplitude ometajuceg signala, a time i protufaznosti ukupnog signala. Za takvo što nužno je korištenje odgovarajucih mjernih uredaja.

Što možete uciniti bez strucnjaka?

-    Nabaviti novu UHF logaritamsku ili YAGI antenu
-    Nabaviti kvalitetan digitalni prijemnik iz najmanje srednjeg cjenovnog razreda s jamstvom
-    Nabaviti novi i dovoljno dug provodni kabel
-    Pronaci najbolje moguce mjesto iskljucivo na krovu, odnosno pokušati "pobjeci" od smetnji (primjerice antenu postaviti sa suprotne strane krova)
-    "Nulu" usmjeriti prema smetnjama, a vrh antene prema Ucki ukoliko je moguce
-    Antenu postaviti i pricvrstiti na adekvatne nosace


Podijeli: Facebook Twiter