Vlada ne odustaje od nadzora javnih tvrtki

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Pripreme Hrvatske za clanstvo u EU-u na pravome su putu, postignut je znatan stupanj uskladenosti s europskom pravnom stecevinom, a Europska komisija identificirala je ogranicen broj pitanja u kojima su potrebni daljnji napori.

To je glavni ton prvog izvješca Europske komisije o ispunjavanju hrvatskih obveza u tri poglavlja europske pravne stecevine u okviru nadzora pretpristupnog procesa, a ono se odnosi na razdoblje od 1. rujna prošle do 29. veljace ove godine.

U poglavlju osam koje se odnosi na tržišno natjecanje, a u sklopu kojega je brodogradnja, Hrvatska opcenito ostvaruje dobar napredak, no treba hitno pristupiti potpisivanju ugovora o privatizaciji Brodospita i naci rješenje za 3. maj i Brodotrogir da bi ispunila zahtjeve iz aneksa ugovora o restrukturiranju do dana pristupanja.

EK nije htio komentirati najave da bi fondovi kojima je država suvlasnik mogli sudjelovati u privatizaciji 3. maja i Brodotrogira i bi li to bio odredeni nacin državnih potpora. "To je hipotetsko pitanje i o tome ne možemo ništa reci dok ne vidimo o cemu je konkretno rijec", kazao je izvor iz Komisije.

U poglavlju 23, pravosude i temeljna prava, takoder je zabilježen napredak, no prvi koraci nove Vlade kad je rijec o sukobu interesa, odnosno najava imenovanja dužnosnika u nadzorne i upravne odbore javnih poduzeca, izaziva zabrinutost. Iz europskih  izvora saznajemo da se novi Zakon o sprjecavanju sukoba interesa razmatra u Bruxellesu te da ce svoj stav o njemu uskoro dostaviti Vladi.

- Izvješce je za nas dobro, narocito zakljucci u kojima stoji da je Hrvatska na pravom putu, da neke stvari treba unaprijediti, što je potpuno ocekivano u ovakvim izvješcima. Smatram da izvješcem u cjelini, pa cak i u detaljima o kojima možemo razgovarati, možemo biti zadovoljni, izjavio je predsjednik Vlade Zoran Milanovic.

Odgovarajuci na upit novinara o prigovorima o imenovanju politicara u nadzorne i upravne odbore, Milanovic je izjavio da je "recenica u izvješcu da takva praksa izaziva zabrinutost nezgodna i za EU jer i u EU-u niz zemalja radi to isto i to zato što je to ispravno".

Premijer je najavio da ce inzistirati na tome da država ima pravo imenovati dužnosnike u nadzorne odbore, što ce ciniti rijetko i iznimno, te da se Vlada tog prava nece odreci.

Milanovic je napomenuo da su jedno striktna pravila EU, direktive i uredbe, a sasvim drugo je nacin upravljanja državom, vlastitom imovinom, a za upravljanje time Vlada odgovara. "Hrvatska je država i molim i vas da se tako i ponašamo sami prema sebi", porucio je premijer novinarima.

Zakljucno je Milanovic izvješce ocijenio prolaznim i vrlo dobrim, da još nije riješeno pitanje brodogradnje, te da ce veliko, presudno izvješce biti objavljeno najesen. Predsjednik Republike Ivo Josipovic ocijenio je izvješce povoljnim i poticajnim za Hrvatsku.


Podijeli: Facebook Twiter