Vještak: Cacic je vozio prevelikom brzinom

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Prometni vještak Mihally Rektor u srijedu je na sudenju prvom potpredsjedniku Vlade Radimiru Cacicu ustvrdio da Cacic nije vozio pretjeranom brzinom kad je prije dvije godine prouzrocio nesrecu s dvoje poginulih, procijenivši brzinu njegovog chryslera 300C na 125 do 135 km/h.

Prvi prometni vještak Zoltan Lovas, koji je ranije tvrdio da je Cacic vozio izmedu 140 i 150 km/h, dozvolio je da su novi podaci tocni, ali je takoder kazao da je Cacic u svakom slucaju prebrzo vozio, cak i ako je tocno da je vidljivost zbog magle bila smanjena.

Svjedocenje prometnih vještaka

- Ako prihvatimo mišljenje da je brzina bila 135 km/h, opet se radi o relativnom ili apsolutnom prekoracenju brzine. Ako je vidljivost bila dobra, postavlja se pitanje zašto nije uocio drugo vozilo. Ako je bila loša, onda je ogranicena vidljivost tražila smanjenje brzine, rekao je Zoltan Lovas, kojeg je sud pozvao da sasluša novo vještacenje i odmah odgovori na njega.

Pritom je, ne ulazeci u ocjenu je li bilo gustog oblaka magle ili ne kako je Cacic tvrdio u obrani, kazao da su oblaci magle obicno vidljivi iz daljine, sugerirajuci da je vozac morao na vrijeme usporiti.

Novi vještak Mihally Rektor pak smatra da je brzina do 135 km/h bila primjerena za uvjete na cesti i tehnicke karakteristike Cacicevog chryslera. Štoviše, rekao je da udarac chryslera u škodu fabiju kojom je upravljala Katalin Liptak nije bio prejak. No, udar chryslera u zadnji lijevi bok škode zarotirao je to vozilo, koje je potom u rotaciji udarilo u zaštitnu ogradu i zaustavilo se u vrtnji. Rektor je ocijenio da bi putnici preživjeli da su bili vezani sigurnosnim pojasom, što je Lovas prihvatio kao mogucnost.

Takoder, novi vještak je prezentirao i mogucnost da se po kiši stvori tzv. vodena zavjesa, odnosno da sitne kapljice vode koje podižu druga vozila naprosto sakriju automobil pred ocima vozaca iza njih.

- Za vodeni zastor potrebno je više vozila na cesti i trebaju se kretati vecom brzinom, otklonio je Lovas vrlo jednostavno mogucu teoriju o vodenoj zavjesi koja je sakrila Cacicu pred ocima škodu fabiju.

Tijekom svjedocenja Mihallya Rektora, sud je prikazao i fotografije Cacicevog karamboliranog chryslera, snimljene u prostoru zagrebackog osiguravajuceg društva. Na tim fotografijama, kako je primijetio odvjetnik obitelji Liptak Zoltan Gal, desni dio kokpita na kojem je suvozacev zracni jastuk, bio je prekriven tako da se nije vidjelo je li airbag aktiviran ili ne, što je važno jer je Rektor svoj zakljucak o manjoj brzini izveo iz cinjenice da desni jastuk nije otvoren i da se vozacev jastuk otvorio sporije.

Ta primjedba izazvala je bijes Cacicevog odvjetnika koji se našao uvrijedenim i zatražio od Gala da ga optuži za skrivanje dokaza ako misli da je o tome rijec. Na koncu, ta je prica ostala nerazjašnjena.

Nije razjašnjeno niti je li bilo magle ili ne, jer je vještak meteorolog ranije dozvolio mogucnost magle, buduci da su uz Balaton magleni oblaci u to doba normalna pojava. A prema svjedocenju dvojice madarskih vatrogasaca i dvojice policajaca, koji su spašavali ozlijedene iz nesrece, nije bilo magle, vec je samo padala kiša.

Policajac Gyozo Sifter ustrajao je na tvrdnji o dobroj vidljivosti i nakon ponovljenih pitanja sutkinje Krisztine Kostyak koju je zanimalo sjeca li se dobro, jer se nesreca dogodila u sijecnju kad baš i nije lijepo vrijeme.

Poginuli nisu bili vezani?

Na mjesto nesrece došle su dvije ekipe vatrogasaca iz dva obližnja grada, Nagykanisze i Marcalija. Da izvuku unesrecene, morali su izrezati škodu koju je udario Cacicev chrysler. Unutra je svjesna bila tek vozacica, dok je troje putnika bilo onesviješteno.

- Kliještima sam prerezao središnji stup izmedu vrata i jedna osoba je ispala, ispricao je vatrogasac Peter Sapanos.Vatrogasci se nisu mogli sjetiti tko je bio vezan, a tko ne, no prema ranijim izvještajima vezana je bila samo Kataline Liptak, koja je preživjela.Vatrogasci se nisu mogli sjetiti jesu li svjetla na škodi bila upaljena ili ugašena, ali policajac Sandor Borsos, koji je ugasio vozila prisjetio se da su se svjetla automatski iskljucila. Policajac Sifter, pak, taj podatak, kao ni informaciju o vidljivosti, nije ubilježio u zapisnik o nesreci.

Prometni policajac Nemes Balint, koji je ispitao teško ozlijedenu Zoltanne Hitter u bolnici, nije se jucer mogao sjetiti što je govorila. Sjetio se tek da je dugo razgovarao s njom, jer joj je bilo jako loše i bila je konfuzna. Sutkinja Kostyak mu je predocila zapisnik iz kojeg proizlazi da je rekla kako su u trenutku nesrece vozila bila u magli, te da je padala kiša, ali Balint se nikako nije mogao sjetiti što mu je rekla.

Zoltanne Hitter pred sudom se nije mogla sjetiti jesu li u trenutku nesrece vozila bila u magli. Još dvojica policajaca, koji su radili ocevid na vozilima, nisu znali reci zašto je Cacicevo vozilo odmah sutradan vraceno natrag u Zagreb, te zašto je škoda fabia pregledana tek tri mjeseca nakon nesrece.

Sudenje Radimiru Cacicu nastavlja se 17. travnja.

Cacic: Ako me osude bezuvjetno, idem iz politike

Prema potpredsjedniku Vlade Radimiru Cacicu, današnja svjedocenja idu u prilog njegovoj obrani. Cacic je bio posebno zadovoljan što je vještak Zoltan Lovasz dozvolio mogucnost da su podaci novog vještaka Mihallyja Rektora o brzini njegovog chryslera tocni.

- Ostalo je jedino otvoreno pitanje kako je došlo do nesrece. Ako budem bezuvjetno kažnjen, zbog razine mog nehata koji je neupitan, povuci cu se iz politike. Ali ako optužnica ne bude promijenjena, necu biti osuden niti na novcanu kaznu, rekao je Cacic.

Doduše, potpredsjednik Vlade i dalje smatra da je vozio brzinom prilagodenom uvjetima na cesti. Podsjetio je, ipak, da je sama Zoltanne Hitter najprije potvrdila da je u trenutku nesrece bila magla, te je napomenuo da je tu mogucnost dozvolio i sam meteorolog.

- Svjedoci koji govore da nije bilo magle došli su 45 minuta kasnije na mjesto nesrece i nisu je vidjeli, ali i na fotografijama mjesta nesrece vide se ostaci oblaka magle. Najprije je fabia udarila u automobil, a onda i u ogradu.Nitko nije bio vezan, gospoda koja je bila vezana nije imala težih posljedica, kazao je Cacic.


Podijeli: Facebook Twiter