Visoki urbani standard Salterie

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Druga javna rasprava o Detaljnom urbanistickom planu naselja Salteria, koji obuhvaca gotovo 15 hektara novog stambenog naselja iza Bolnickog naselja, privukla je manje publike, ali je zato rasprava bila konstruktivnija. U uvodu je Galena Grohovac iz gradske uprave pojasnila da je do drugog javnog izlaganja došlo zbog greške u prvom sazivu pa je javna rasprava, umjesto uobicajenih 30, potrajala 42 dana. U to vrijeme, uz one na javnom izlaganju, pristigle su cetiri pisane prijave.

Darko Martinec iz zagrebackog Urbinga, tvrtke koja je izradivala plan, istaknuo je da je rijec o djelomicno izgradenom naselju. Plan ce urbanisticki urediti dosadašnju i novoplaniranu gradnju, omoguciti rekonstrukciju vrtica i škole te gradnju manjeg obiteljskog hotela visokog standarda s najviše 80 ležajeva. U konacnici na 99 gradbenih cestica koje obuhvaca plan moci ce se smjestiti oko tisucu stalnih i povremenih stanovnika.

Prilikom analize postojeceg stanja izradivaci plana su ustvrdili da su postojece gradevine višenamjenske, a uz ostalo tu se nalazi i manji staracki dom. Uz postojece prometnice, Vlacicevu ulicu i Put za Mondelako, plan omogucuje izgradnju devet unutarnjih ulica. Po svakoj stambenoj jedinici zgrade ce morati imati 1,5 parkirališnih mjesta, a za posjetitelje je planirano parkiranje uz jednosmjerne ulice.

Na staru primjedbu Marija Maricha o dopuštenoj visini zgrada, Martinec je napomenuo da ce se sporna potkrovlja moci koristiti za stanovanje, pa ce se prilikom izdavanja lokacijskih dozvola vjerojatno omoguciti nadozidavanje da bi se dobila potrebna visina. Prihvacena je i Maricheva primjedba o omogucavanju ulaza na parcele s bocnih strana, cime ce se smanjiti pritisak na Vlacicevu ulicu.

Zbog visine hotela s pet etaža Anton Maric se takoder založio za mogucnost iskorištavanja potkrovlja. Po njemu ce cijelo naselje biti preizgradeno, od kuca sa stanovima za tržište u prvom redu do hotela, pa je pitanje hoce li svi investitori osigurati potrebna parkirališta na svojim parcelama. Podsjetio je da se uz Salteriju ulazi u velike turisticke zone Monsena i Valalta, pa tu ne bi bilo uputno stvarati velike aglomerate.

Martinec je pak objasnio da ce Salteria imati visoki urbani standard, dvije vece zelene površine, koridore uz prometnice i dodatna parkirališna mjesta u jednosmjernim ulicama. Salteria ima i društvene prostore, pa ce plan omoguciti proširenje vrtica i škole. Kad je rijec o hotelu, dati ce se smjernice projektantima da se uklopi u okoliš i da ne strši.(A. POKRAJAC)


Podijeli: Facebook Twiter