Više stomatoloških i pedijatrijskih ambulanti u Istri

Nedostaje i ginekologa u primarnoj zaštiti ali njihov broj u mreži nije mijenjan - ostali su na 16 (Jasna ORLIĆ)
Nedostaje i ginekologa u primarnoj zaštiti ali njihov broj u mreži nije mijenjan - ostali su na 16 (Jasna ORLIĆ)

Nova mreža javne zdravstvene službe u Istri, koja je na snazi od sredine listopada, promijenila je broj i raspored liječničkih i stomatoloških ambulanti, palijativnih i javnozdravstvenih medicinskih timova, te bolničkih ležajeva diljem Istre koje priznaje i plaća HZZO, uglavnom prema broju osiguranika na određenom području. Prema ocjeni županijske pročelnice za zdravstvo Sonje Grozić-Živolić, nova mreža omogućava razvoj i ne ograničava dostupnost zdravstvenih usluga građanima jer se vodilo računa da ambulante budu raspoređene na području cijele županije.

Drugo je pitanje hoće li se uspjeti popuniti sva mjesta u mreži, što je zadnjih godina sve veći problem zbog nedostatka liječnika. Mnogi natječaji već sada stoje otvoreni, ali dobro je da postoji mogućnost njihova zapošljavanja.

Preniski, zastarjeli standardi

Zadnji put mreža je mijenjana 2013. godine. Ministarstvo je i tada tražilo očitovanje regionalne vlasti koja bolje poznaje stanje na terenu, ali sada su, kažu u Županiji, iznimno bili spremni na razgovor i zajednički se došlo do mreže koja zadovoljava državne standarde, a uvažava i specifične potrebe u Istri.

- Naravno da bismo voljeli da su standardi iz kojih se mreža izrađuje puno bolji, da na jednog doktora dođe manji broj osiguranika. Ali, očito je to ono što si Hrvatska može dopustiti, s obzirom na financijske i kadrovske mogućnosti. Velik je uspjeh dodatni tim (doktor i medicinska sestra) u djelatnosti javnog zdravstva koji će plaćati HZZO. Dugo smo se za to borili, a to je i priznanje županijskom Zavodu za javno zdravstvo, najboljem u zemlji. Osim toga, prvi put je u mrežu ušla palijativna skrb, iz pilot-faze prešla je u standard. Odobrili su nam dva koordinatora i dva mobilna palijativna tima, umjesto dosadašnjeg jednog tima, naglašava Grozić-Živolić.

Što se tiče ambulanti obiteljskih liječnika, Ministarstvo je predložilo smanjenje sa 119 na 116. U županiji su to ocijenili realnim, jer je pet mjesta ionako godinama nepopunjeno u manjim naseljima. Zatražili su zato mjesto više za Pulu i dobili ga. Sada mreža predviđa 117 obiteljskih liječnika, ali bolje raspoređenih. Iz mreže su ispali Gračišće i Karojba, gdje doktora nije ni bilo, te po jedno mjesto u Marčani, Pićnu, Raši, Sv. Petru u Šumi, Vižinadi i Vodnjanu.

Tamošnji osiguranici, kažu u Županiji, tradicionalno idu liječnicima u druga mjesta. Recimo, iz Pićna idu u Kršan koji je sada dobio još jedno mjesto. Po jedna nova obiteljska ambulanta pod ugovorom s HZZO-om može se otvoriti još u Novigradu, Pazinu i Poreču, a još dvije u Puli.

Manjak pedijatara i ginekologa

- Broj od 119 timova obiteljske medicine bio je baziran na broju stanovnika koji je uključivao i djecu do sedam godina. Budući da ona pripadaju pedijatrima, 117 timova obiteljske medicine je ono što Istri pripada prema standardu - 1.700 osiguranika na jednog obiteljskog liječnika. Liječnici u Puli imali su 2.000 i više osiguranika, a Puli gravitira čitava okolica. Ljudi češće imaju svog odabranog liječnika tamo gdje rade nego tamo gdje žive, kaže dr. Roberta Katačić, savjetnica za zdravstvo u županijskom Odjelu.

U Istri se već niz godina osjeća manjak pedijatara. Mreža sada predviđa tri pedijatrijske ambulante više u primarnoj zaštiti predškolske djece - od 12 došlo se na 15. Po jedno mjesto više predviđeno je u Puli (ukupno šest), te u Umagu i Rovinju, gdje sada mogu pod ugovor dvije pedijatrijske ambulante. Po jedno mjesto ostaje u Buzetu, Labinu i Pazinu, a dva u Poreču. Sad "samo" treba pronaći pedijatre kojih u Hrvatskoj trenutno nema nezaposlenih.

Nedostaje i ginekologa u primarnoj zaštiti, ali njihov broj u mreži nije mijenjan - ostali su na 16 i to po jedan u Buzetu i Pazinu, po dva u Labinu, Poreču, Rovinju i Umagu te šest u Puli. Sigurno bi ih trebalo više, slaže se pročelnica, ali ni ginekologa ionako nema na tržištu rada, natječaji ostaju otvoreni pa bolnički specijalisti uskaču u primarne ordinacije u Puli.

Specijalistički korpus u primarnoj zaštiti proširen je još za tri internista i tri fizijatra više te za po jednog psihijatra i oftalmologa. Pod ugovor može ići ukupno 14 internista, devet fizijatara, osam psihijatara i sedam oftalmologa, po ispostavama Istarskih domova zdravlja ili kao koncesionari. Uvažena je primjedba Županije i nije smanjen broj sestara u patronažnoj službi. Državni standardi predviđaju 42 sestre, ali se ostalo na postojećih 43.

Standardi za specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke timove u bolnicama prilično su zastarjeli. Županija je tražila i dobila jednog anesteziologa više, što je iznad standarda, i sada ih je dva. Istra je dobila mogućnost zapošljavanja neurokirurga, maksiofacijalnog kirurga na puno radno vrijeme (dosad je bio na pola), po jednog više infektologa, ortopeda, pedijatra, patohistologa i oralnog kirurg te veći broj radiologa i liječnika medicinske mikrobiologije. To su ambulante, nisu pojedinačni doktori. (Duška PALIBRK)

OPŠIRNIJE U TISKANOM IZDANJU


Podijeli: Facebook Twiter