Vijećnici za uređenje sportskog letjelišta u Novačkoj vali

Ilustracija (M. SARDELIN)
Ilustracija (M. SARDELIN)

Cerovljanski vijećnici pozitivno su se očitovali o inicijativi za uređenje sportskog letjelišta nedaleko cerovljanskih bara u Novačkoj vali. Prema zamisli koju su vijećnicima prezentirali Mladen Hekić, Žarko Ljuština i Edo Kos iz Zrakoplovnog društva "Krila Kvarnera", u Novačkoj bi se vali uredila poletno-sletna staza za sportsko-rekreativne zrakoplove. Radi se o uređenoj zemljanoj podlozi kojoj, zbog naplavnog zemljišta, treba urediti drenažu. Nikakve građevine, beton i asfalt ne dolaze u obzir, kažu zrakoplovci. Ukoliko se pokaže nužnim, podići će se i montažna građevina-baraka.

Letači - dobri turisti

- Za uređenje sportskog letjelišta nedaleko Cerovlja postoje temeljni uvjeti jer je ovo područje Prostornim planom uređenja općine definirano kao sportsko-rekreacijska zona, pojasnio je općinski načelnik Emil Daus. I nova zakonska rješenja omogućuju jednostavnije uređenje i korištenje takvih prostora, dodao je Hekić. On, Ljuština i Kos, koji ima međunarodnih letačkih iskustava, kažu da od svega ovoga lokalna zajednica može imati velike koristi. To je prometna povezanost sa sličnim objektima u širem okruženju, a budući da je ovakvih sportskog letjelišta sve više u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i Austriji, otvara se mogućnost povećanja broja vikend-turista koji na Cerovljanštinu stižu avionima.

Za razliku od nautičara koji sve što im treba nose sobom, avio-gosti koji dolaze malim sportskim letjelicama trebaju smještaj, hranu, ali i vozila za cestovni prijevoz dok borave u destinaciji. Buduću da na Cerovljanštini ima sve više kuća za odmor, avio-gosti ovdje mogu boraviti i izvan sezone, što bi donijelo dodatan prihod ne samo vlasnicima kuća za odmor, već bi omogućilo razvitak drugih turističkih i sportskih sadržaja. Upravo su sportski sadržaji to što bi na Cerovljanštini moglo produžiti turističku sezonu, a to su zrakoplovna, jedriličarska i padobranska natjecanja i treninzi.

Bez polemika Vijeće je podržalo inicijativu da se nedaleko bara u Cerovlju uredi sportsko letjelište. U očekivanju potrebne dokumentacije, načelnik Daus dodao je da treba točno definirati gabarite letjelišta te od nadležnih ishoditi sve potrebne dozvole. O svemu tomu pravodobno će biti obaviješteni i lokalni poljoprivrednici koji u okolici obrađuju njive. Budući da projekt zadire u prostor obuhvaćen Planom zaštite Pazinčice, potrebno ga je uskladiti sa zaštitom ove krške ponornice.

Vijeće je odlukom o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja, 60 tisuća kuna namijenilo za sanaciju kolnika nerazvrstane ceste Mesarići-Zajerci, 106 tisuća za građevinske i obrtničke radove na zgradi Centra izvrsnosti Grimalda i 66 tisuća kuna za uređenje prijelaza preko Rakova potoka nedaleko Gologorice.

Sustav odvodnje

Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, pojasnio je Daus, stvoreni su i administrativni uvjeti za priključenje domaćinstava na nedavno izgrađen sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Draguću. Ovom je odlukom isti postupak reguliran i za područje Podmeje, Cerja i Grimalde gdje se gradi sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Nakon ovoga nastavlja se gradnja sličnih sustava na području Cerovlja, Boruta, Pazinskih Novaka, Pagubica, Lovrečića i Previša u slivu Pazinčice i pod ingerencijom Istarskog vodozaštitnog sustava. Područje Gologorice i okolnih krajeva rješavat će se zasebno jer ne pripadaju slivu Pazinčice. (M. RIMANIĆ)
Podijeli: Facebook Twiter