Vijećnici Karojbe jednoglasno za skuplji kubik vode

Karojba (M. RIMANIĆ)
Karojba (M. RIMANIĆ)

Vijeće općine Karojba jednoglasno je prihvatilo odluku o povećanju cijene vode za jednu kunu po isporučenom kubiku. Novac prikupljen na taj način Istarski vodovod iz Buzeta uložit će u razvoj sustava javne vodoopskrbe na području općine Karojba i gradnju komunalnih vodnih građevina prema planovima Skupštine Istarskog vodovoda.

Prema prihvaćenom programu građenja komunalne infrastrukture, iz općinskog će se proračuna 80 tisuća kuna ove godine uložiti u gradnju javne rasvjete u Nadalinima i Motovunskim Novakima, a 100 tisuća kuna namijenjeno je sanaciji zidova groblja u Karojbi i Rakotulama te uređenju staza na groblju u Motovunskim Novakima. Zbrinjavanju komunalnog otpada, uređenjem "zelenih otoka", te sanaciji nelegalnih odlagališta namijenjeno je 55 tisuća, a izgradnji nadstrešnica na autobusnim stajalištima 50 tisuća kuna. Održavanju javnih površina namijenjeno je 17 tisuća kuna, održavanju nerazvrstanih cesta 55 tisuća, a održavanju javne rasvjete 141 tisuća kuna.

Vijeće je prihvatilo Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji rada Općine u prošloj godini, u kojem revizori izražavaju uvjetno mišljenje zbog utvrđenih nepravilnosti u računovodstvenom poslovanju i to zbog nepoduzimanja raspoloživih mjera naplate proračunskih prihoda i obavljanja komunalnih djelatnosti. Naime, u poslovnim knjigama nisu iskazani prihodi i potraživanja od naknade za korištenje grobnih mjesta te rashodi za izradu projekata i održavanje javne rasvjete. Uz to, nisu poduzete mjere naplate poreza na tvrtku, kuće za odmor, komunalnu naknadu i komunalni doprinos u iznosu od 245 tisuća kuna. Revizori upozoravaju i na neutvrđivanje opsega poslova prema programu održavanja komunalne infrastrukture.

Vijećnici su prihvatili prijedlog da Alenka Madruša (IDS) bude druga potpredsjednica Vijeća. (M. RIMANIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter