Većinu djece rodile su majke starije od 30 godina

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Prema nedavno objavljenom izvještaju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u 2016. godini u pulskoj bolnici je registrirano 1.316 poroda s 1.330 ukupno rođene djece (28 blizanaca), od čega je 1.327 djece živorođeno (2 umrlo u perinatalnom razdoblju) i 3 mrtvorođeno.

Oko polovine rodilja (48,7posto) je prvi put rodilo, za 37,5 posto žena je ovo bio drugi porod, za 10 posto treći porod, a 3,8 posto rodilja rodilo je više od tri puta.

Prema dobi majke najčešće su rodilje u dobi 30-34 godina (38 posto) i u dobi 25-29 godina (27,4 posto) potom u dobi od 35-39 godina (17,6%) i 20-24 godina (12,0%). Žene starije od 40 godina lani su rodile 48 djece, a najmanje rođene djece je kod majki u dobi 15-19 godina koje su rodile 18 beba. Većinu djece (59,2%)rodile su majke u dobi iznad 30 godina.

Većina beba, 96,2 posto imala je porodnu težinu iznad 2.500 grama, od čega je najviše od 3.500 do 3.999 grama (35,8% ) i 3.000-3.499 grama (33,7%). Djece niske porodne težine (ispod 2.500 grama) bilo je 50 odnosno 3,8 posto, a njihov udio se već godinama kreće između 3 i 4 posto.

Najveći broj poroda 78,3 posto bio je spontan, a 19 posto poroda dovršeno je carskim rezom, 2,7 posto vakuum ekstrakcijom, a nije zabilježen niti jedan vaginalni asistirani porod djeteta na zadak. Poroda s epiziotomijom bilo je 27 posto i njihov je udio u kontinuiranom padu (2010.g. 41,8 posto) što doprinosi humanizaciji poroda. Kod rođene djece evidentirano je 426 patoloških stanja. Najčešće su to bile infekcije specifične za perinatalno razdoblje, poremećaji koji se odnose na trajanje gestacije i rast fetusa te hiperbilirubin emija. 

U 2016.g. zbog komplikacija u trudnoći, porodu ili babinjama u pulskoj bolnici nije umrla niti jedna žena. Prema podacima

 U Općoj bolnici Pula 2016. godine bilo je registrirano 581 prekida trudnoće. Najviše je bilo legalno induciranih prekida (3150 ili 54,2 posto), spontanih prekida bilo je 7,9%, a prekida zbog abnormalnog produkta začeća i ostalih razloga 37,9 posto. Kod adolescentica u dobi do 19 godina evidentirano je 26 prekida trudnoće. Među ženama koje traže prekid trudnoće većina je onih u dobi 30-39 godina (49,8%). Lani je registrirano u OB Pula 10 prekida trudnoće kod žena iz  drugih država. 

Posljednjih godina bilježimo trend smanjenja broja poroda i prekida trudnoća u Puli. Na svaka 2,3 poroda dolazi po jedan prekid trudnoće, odnosno na 4,2 poroda jedan legalno inducirani prekid. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u pulskoj bolnici obavi se 91,3 posto od ukupnih legalno induciranih prekida žena koje imaju prebivalište u Istarskoj županiji.

Broj legalno induciranih prekida na 1000 živorođene djece je u posljednjih deset godina u padu, a u istom razdoblju manje je i broj prekida trudnoće i broj rođene djece kod adolescentica. (D. GRAKALIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter