Veća i bolja briga o socijalno ugroženim sugrađanima u idućoj godini

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Novigrada donesena je odluka o socijalnoj skrbi kojom će Grad Novigrad ostvariti svoj socijalni naum da potrebitim stanovnicima osigura sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga u većem opsegu nego što je osigurano zakonom. Iako je i važeća odluka nadrasla standarde utvrđene zakonom, kako je istaknuo gradonačelnik Anteo Milos, izmjenama u odluci željelo se obuhvatiti znatno veći broj osoba i obitelji kojima je pomoć potrebna ne bi li lakše prebrodili financijske i ostale terete s kojima se svakodnevno suočavaju.

Lakše ostvarivanje prava na pomoć

Najveća promjena odnosi se na povećanje osnovice na 4.000 kuna temeljem koje se u postocima utvrđuje uvjet/cenzus prihoda za ostvarivanje prava na pomoć. Gradsko vijeće je jednoglasno podržalo prijedlog da novi cenzus za četveročlano kućanstvo iznosi 4.500 kuna, umjesto dosadašnjih 3.300 kuna, za tročlano kućanstvo po novome će iznositi 3.800 kuna umjesto 2.800 kuna, za dvočlanu obitelj uvećan je sa 2.200 kuna na 3.000 kuna, a za samca novi cenzus iznosi 2.200 kuna umjesto dosadašnjih 1.800 kuna. Svakom daljnjem članu kućanstva cenzus prihoda se uvećava sa 300 na 500 kuna. Uvećan je i cenzus prihoda za pružanje pomoći jednoroditeljskim obiteljima koje žive u podstanarstvu, a veća se promjena odnosi i na naknadu troškova stanovanja, pa se tako, primjerice, za četveročlano kućanstvo sa aktualnih 875 kuna pomoći, povećava na 1.300 kuna. Na proračunskoj stavci novčane i druge pomoći građanima u 2108. godini, planirano je izdvojiti 50.000 kuna više nego ove godine, zbog čega se Milos može pohvaliti kako je novi prijedlog proračuna za 2018. godinu, između ostaloga i socijalno osjetljiv.

Usvajanjem proračuna za 2018. godinu s projekcijom ukupnih prihoda od 47.422.509 kuna, za 11,2 posto uvećanog u odnosu na ovogodišnji, vijećnici su prihvatili i pripadajući program javnih potreba u društvenim i komunalnim djelatnostima. Shodno tome, u društvenim djelatnostima planirana sredstva ostaju uglavnom na razini ovogodišnjih.

Ulaganja u Vidal i Stradu Kontesu

Za razvoj sporta i rekreacije predviđen je iznos od 6,3 milijuna kuna, za promicanje kulture (sve ustanove i aktivnosti) 2,3 milijuna kuna, visokoškolsko obrazovanje 172.000 kuna, predškolski odgoj šest milijuna kuna, a za socijalnu skrb, zdravstvo i udruge građana izdvojit će se 1,7 milijuna kuna. S obzirom na sveprisutnu tendenciju da se Novigrad promovira kao cjelogodišnja turistička destinacija, što je moguće pojačanom organizacijom predseozonskih i posezonskih manifestacija, u sljedećoj se godini planira u te svrhe usmjeriti 925.000 kuna, kao dio iznosa sredstava na stavci - poticaj razvoja turizma. Isto tako, nastavlja se sa izgradnjom površina javne namjene, Rivarele, glavne plaže, mol erika i parkova za što su utvrđena neznatno manja sredstva od dva milijuna kuna. Projekt obnove nedavno kupljenog kulturnog dobra, gradske lođe, predviđen je realizirati iznosom od 461.650 kuna.

U planu razvojnih programa, komunalnim djelatnostima nastavit će se s najvećim ulaganjima, i to u radnoj zoni Vidal, gdje se planira za izgradnju infrastrukture uložiti 1,1 milijun kuna, a u Stradi Kontesi 1,2 milijuna kuna za dovršenje prometne infrastrukture. Osim usvojenog proračuna i plana razvojnih programa za 2018. godinu, na dnevnom se redu vijeća našla i točka o prodaji nekretnine k.č.br 2178/2 k.o. Novigrad, u Sv. Antonu, a jedina pravodobna i uredna ponuda u visini od 2.152.150 kuna pristigla je od Lagune Novigrad d.d., pa je prijedlog ponude jednoglasno prihvaćen. (Sanja BOSNIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter