Ustanove na gradskim jaslama, ali su lani poslovale negativno

Ilustracija (N. LAZAREVIĆ)
Ilustracija (N. LAZAREVIĆ)

Tijekom ljeta gradski vijećnici imali su priliku raspravljati o poslovanju gradskih ustanova koje su sve redom poslovale s gubitkom, osim Zajednice tehničke kulture i Pučkog otvorenog učilišta, iako je ovaj potonji viškom tek pokrio dio manjka iz prethodnih godina. Također, zavirivši u izvještaje o radu zamjećujemo i daje lanjske ustanove-gubitaše spasio višak iz 2013. godine kojim su oni pak pokrivali te gubitke i u ovu godinu prenijeli ipak koliku-toliku dobit.

Vrtiće spasio preneseni višak

Tako je tijekom 2014. godine ustanova Dječji vrtići Pula ostvarila 33,9 milijuna prihoda. Od tog iznosa, 73 posto dolazi iz proračuna Grada Pule, 19 posto od participacija roditelja, dok su ostalo prihodi iz državnog, lokalnog i županijskog proračuna. Prihodi iz proračuna Grada Pule tako iznose 24,8 milijuna kuna, uključujući prihode po osnovi socijalnih programa od 1,4 milijuna kuna. Sredstva dobivena iz državnog proračuna bilježe značajno povećanje u odnosu na 2013. godinu budući da su u ovoj godini planirana i dobivena sredstva od HZZ-a za projekt zapošljavanja mladih kroz javne radove i volontere. Osim tih sredstava, kao i ranijih godina, iz državnog proračuna stigla su i sredstva za djecu s poteškoćama, nadarenu djecu, program Mala škola te za nacionalne manjine. Zbog kuhanja za vanjske korisnike te provođenja vlastitih programa (sportski, nogometna početnica, folklor, engleski jezik) ustanova je ostvarila prihode od 932,6 tisuće kuna. U 2014. godini vrtići su imali 34,1 milijun kuna rashoda te su godinu zaključili s manjkom od 178 tisuća kuna. No, kada se uzme u obzir preneseni višak od 250 tisuća kuna, Ustanova je poslovala pozitivno, te su u 2015. godinu prenijeli višak od oko 72 tisuće kuna.

Što se tiče vrtića na talijanskom jeziku, ustanove Rin Tin Tin, tijekom 2014. godine ostvaren je ukupan prihod od 5,5 milijuna kuna, što je manje nego godinu dana ranije za 238 tisuća kuna. Ukupni rashodi iznosili su 5,4 milijuna kuna pa je rezultat poslovanja negativan za 56,7 tisuća kuna. U 2013. godini ostvarili su međutim višak od 124 tisuće kuna pa će rezultat na kraju 2014. godine biti pozitivan za 67,5 tisuća kuna.

Manjak Pula sporta 1,8 milijuna

Pula sport u 2014. godini ostvario je 17,9 milijuna kuna prihoda, od čega na one iz proračuna otpada 67 posto ili 12,1 milijun kuna, a na ostale prihode 33 posto ili 5,8 milijuna kuna. Iz proračuna Grada Pule, tijekom 2014. godine prihodovano je 11,9 milijuna kuna, i tim će se novcem podmiriti ostatak zakupnine Doma sportova Mate Parlov (6,8 milijuna), potpora za pokriće dijela obveze za PDV za 2013. godinu od 890 tisuća kuna, otplatiti kamata kod ZABE od 1,1 milijuna kuna, kod HPB-a od milijun kuna, otplatiti glavnica kredita kod ZABE i HPB-a, (po obračunatoj amortizaciji dobara) od dva milijuna kuna. Ustanova je istovremeno imala 20,8 milijuna kuna rashoda pa je ostvaren manjak od 2,9 milijuna kuna, ali je prethodne godine prenesen višak prihoda od 1,1 milijun kuna pa se u 2015. prenio manjak od 1,8 milijuna.

Pučko otvoreno učilište Pula je prošlu godinu završilo s viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 13 tisuća kuna. Za navedeni višak smanjen je preneseni manjak te se u ovu godinu prenio manjak od 120,5 tisuća kuna. Tijekom 2014. godine ustanova je prihodovala 1,9 milijuna kuna, ali je važno reći da 78 posto prihoda ostvaruje od obavljanja vlastite djelatnosti na konkurentom tržištu. (Nera SOFTIĆ)

OPŠIRNIJE U TISKANOM IZDANJU


Podijeli: Facebook Twiter