Urbanistički plan zamijenit će tri detaljna plana

Rampa na Dragoneri na putu do obale (Z. STRAHINJA)
Rampa na Dragoneri na putu do obale (Z. STRAHINJA)

Odluku o izradi još jednog prostornoplanskog dokumenta za područje Barbarige i Dragonere, donijelo je prošlog tjedna Gradsko vijeće Vodnjana. Riječ je o Urbanističkom planu uređenja Porto Mariccio i Dragonera za područje nerealiziranog turističkog, golferskog i nautičkog kompleksa, inače u obuhvatu važećih detaljnih planova uređenja Porto Mariccio, Golf Porto Mariccio i Dragonera, kojim raspolaže tvrtka Kermas Istra Danka Končara.

Obuhvat 380 ha

- S tim UPU-om će se van snage staviti tri DPU-a. Mi moramo donijeti te planove, a ova odluka se nadovezuje na naše odluke da se ide u izmjene i dopune Prostornog plana Vodnjana u segmentu turizma. Ovaj plan obuhvatit će cijelo područje i uskladiti broj ležaja s novim Prostornim planom Istarske županije, rekao je na sjednici Vijeća gradonačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović.

UPU-om Porto Mariccio i Dragonera, obuhvata 380 hektara, uskladit će se položaj, vrsta, veličina i kapacitet izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene te uvjeti određivanja građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene.

"Obzirom da je riječ o jedinstvenom i cjelovitom funkcionalnom kompleksu kojim se namjerava upotpuniti turistička ponuda Vodnjanske rivijera gradnjom smještajnih kapaciteta najviše kategorije unutar turističkih naselja Porto Mariccio i Dragonera, izgraditi sportsko-rekreacijski park Canal Grande i reprezentativno golf igralište sa smještajnim kapacitetima - vilama te izgradnjom marine, prostor je potrebno sagledati u okviru jednog cjelovitog urbanističkog plana uređenja", piše u odluci koju su jednoglasno usvojili vodnjanski vijećnici.

Odluka o izradi ovakvog UPU-a donesena je već 2012. godine, ali dokument nije upućen u daljnju proceduru. Dijelom i zbog problema po investitora nastalih nakon utvrđivanja kulturnog dobra, zbog čega je dio turističke i rekreacijske zone prenamjenjen u zonu društvene namjene (arheološke parkove), što je rezultiralo zamjenom nekretnina u vlasništvu Končarove tvrtke Kermas Istra i Republike Hrvatske.

Prošlo 16 godina

Povijest izrade, usvajanje pa i ukidanje planova nižeg reda na vodnjanskoj rivijeri duga je gotovo onoliko koliko je i prošlo od kontroverzne prodaje i prenamjene zemljišta prije 16 godina. Već je 2001. godine pokrenuta izrada detaljnih planova Porto Mariccio i Dragonera, vodnjansko ih je Vijeće usvojilo 2003. godine, a tri godine kasnije prošli su i postupak usklađenja s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog pojasa (ZOP-a). Potom je krenula i izrada DPU-ova za Golf Mariccio i Murage, a godinama kasnije uslijedile su javne rasprave o novim planovima, odnosno izmjene i dopunama postojećih, poništenja izrade, stavljanje van snage.

Sa svakim novim planom/dokumentom vodnjanska je uprava isticala da su investitori korak bliže realizaciji, ili pak da zapreke za početak gradnje više nema. Unatoč tome, na terenu se ostvarenje velebnih projekata na Barbarigi i Dragoneri, nekada u vlasništvu tvrtki AB Maris i Darija, a sada Kermasa, nije ni nadziralo. (Zvjezdan STRAHINJA)


Podijeli: Facebook Twiter