Umjesto hotela stambena zgrada

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Prenamjena zemljišta na kojem su sada skladišta gradevinske tvrtke "Vladimir Gortan" iz ugostiteljsko-turisticke namjene (hotel) u mješovitu, pretežito stambenu namjenu (višestambeni objekt) osnovna je promjena koju donosi novi Detaljni plan uredenja Centar sjever I.

Iz gradskog bloka omedenog ulicama 25. rujna, Dinka Trinajstica, Soline i Joakima Rakovca uklonit ce se neprimjerene gradevine i upotpuniti stambeni fond grada, obrazložila je ovlaštena arhitektica Sandra Jakopec iz zagrebacke tvrtke APE. Usto, predvidena je rekonstrukcija, odnosno dogradnja poslovnog objekta tvrtke «Vladimir Gortan», uredenje dvaju parkirališta s ukupno 38 parkirališnih mjesta i izgradnja nove trafostanice u Rakovcevoj ulici.

Postojeca pješacka transverzala, koja povezuje Park istarskih velikana i Spomen dom, pomaknula bi se nešto sjevernije. Iz sjevernog dijela kolnika Rakovceve ulice uklonili bi se pješacki otoci da bi se dobio dodatni prostor za još jednu voznu traku, kojom ce se rekonstruirati raskrižje s Ulicom gradskih igrališta, Solinama i ulaz u parkiralište iza Spomen doma.

Javna rasprava o izmjenama DPU-a Centar sjever I. traje do kraja ovog mjeseca. Dotad, svakog radnog dana od 8 do 20 sati gradani i udruge mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi izloženu u Spomen domu ili u pisanoj formi nositelju izrade plana.


Podijeli: Facebook Twiter