Umaška Nova Obala dobila službeno ime Obala dr. Franje Tuđmana

Ilustracija (M. SARDELIN)
Ilustracija (M. SARDELIN)

Na trećoj sjednici Gradskog vijeća Umag, vijećnici IDS-a glasno su se usprotivili novom zapošljavanju u agencijama i glasali su protiv njihova osnivanja.

Trećoj sjednici GV je prisustvovalo 16 od ukupno 17 vijećnika, a vijećnik Denis Muminović (IDS) je opravdao svoj nedolazak. Najveću pozornost i raspravu izazvale su 6. i 7. točka dnevnog reda, od ukupno 12, koja se odnosila na donošenje Odluka o osnivanju gradske Ustanove – agencije za razvoj Grada Umaga RAZ.UM i Ustanove – agencije za organizaciju manifestacija i događanja na području Grada Umaga FEST.UM. Gradonačelnik, Vili Bassanese naveo je kao razlog osnivanja agencije za razvoj Grada RAZ.UM, lošu suradnju s postojećom Istarskom razvojnom agencijom (IDA), i potrebu za ustrojavanjem vlastite agencije zbog rasta razvojnih projekata. Daglas Koraca (IDS) je odbacio takvu mogućnost tvrdnjom da gradske službe dobro servisiraju potrebe građana, i u takvoj agenciji vidi poligon za bespotrebno zapošljavanje novih ljudi. Dario Makovac (IDS), je srdito kritizirao Bassanesea jer nije prilikom obrazloženja naveo točan broj zaposlenih, podsjećajući ga da je govorio samo o ravnatelju agencije. Bassanese je replicirao istaknuvši da u Proračunu ima još 5 posto slobodnih sredstava za plaće te da se radi o troje do četvero zaposlenika. Vijećnici IDS-a su glasali protiv, pa je Odluka prihvaćena sa 10 glasova. Sličnu raspravu je izazvala i 7.točka dnevnog reda vezana za Odluku o osnivanju Ustanove-agencije za organizaciju manifestacija na području Grada Umaga. U pomalo nemuštom obrazloženju, Bassanese je naveo kao glavni razlog osnivanja, neorganiziranost u tom segmentu.

- Do sada se dio tih poslova obavljao u gradskim ustanovama, upravnim odjelima, Turističkoj zajednici i Komuneli. Osnivanjem ove agencije ne bi došlo do novih zapošljavanja već bismo jedan dio postojećih zaposlenika iz tih službi, prerasporedili na poslove u agenciju, objašnjavao je Bassanese. Dario Makovac (IDS), se suprostavio zbog činjenice da ponovno nije determiniran broj osoba koje se misli premjestiti na poslove u agenciju, nakon čega mu je Bassanese odgovorio kako je riječ o tri do četiri djelatnika, ali vijećnici IDS- nisu bili zadovoljni obrazloženjem te su glasali protiv.

Odluka je prihvaćena s deset glasova

Bezuvjetno mišljenje Revizije o poslovanju Grada Umaga

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna obrazložila je Pročelnica Upravnog odjela za financije,proračun i gospodarstvo Barbara Krištofić Brenčić pojasnivši da je od ukupno 193.194.000,00kn planiranih prihoda za 2017. godinu za prvih šest mjeseci poslovanja ostvareno 55.813.035,39kn odnosno, 28 posto. Najznačajniji prihod je ostvaren od komunalnog doprinosa u iznosu od 10.694.644,63 kn ili 58,6 posto od godišnjeg plana, a od komunalne naknade je realizirano ukupno 8.327.787,69 kn ili 52 posto od godišnjeg plana. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja izvršenja Proračuna je jednoglasno usvojen.

 Točku dnevnog reda, o Izvještaju državnog ureda za reviziju, iz Područnog ureda Pazin, o obavljenoj financijskoj reviziji u Gradu Umagu za 2016. godinu podnio je gradonačelnik Vili Bassanese.

- Revizija je obavljena na način utvrđen prema svima revizijskim standardima i dobili smo bezuvjetno mišljenje. Analizirano je točkasto, dokumentacija, pravna regulativa i informacije o poslovanju Grada. Konstatirano je da su finacijski izvještji sastavljeni prema računovodstvenim propisima, poslovalo se u skladu sa Zakonom, pa  sada oni koji su nas prozivali u javnosti ili sumnjali u trasparentnost rada imaju potvrdu o zakonitom poslovanju Grada u 2016.godini, izjavio je Bassanese.

Skidanje starih ploča i stavljanje novih

Pretposljedna točka dnevnog reda koja se odnosila na razmatranje i usvajanje prijedloga naziva imena ulica i trgova, uz obrazloženje Pročelnika Upravnog Odjela za prostorno planiranje, Vladimira Jakovca, prouzročila je najviše prepirki prilikom predlaganja promjene naziva Nove Obale u Obalu dr.Franje Tuđmana i Kolodvorske ulice u Aveniju grada Vukovara. Vijećnik Damir Grunbaum (Živi zid) spočitnuo je Predsjedniku Gradskog vijeća i svim vijećnicima da se bave minornim i nebitnim stvarima, a vijećnik Koraca (IDS) kako žali  zbog skidanja „starih ploča“ u Umagu i smatra neprimjerenim naziv „avenija“ za nešto što to nije. Nakon rasprave, Umag je izglasavanjem dobio dva nova naziva ulica, Aveniju grada Vukovara i Obalu dr. Franje Tuđmana, dok je Gradski park preimenovan u Park Luciana Delbianca. Odluka je prihvaćena s deset glasova podrške iz redova koalicije SDP- a, vijećnika  HDZ-a i Živog zida. Vijećnici IDS-a su ostali suzdržani prilikom glasovanja.

Verbalna uvreda

Do manjeg verbalnog incidenta došlo je na sjednici nakon što je vijećnik Koraca (IDS) konstatirao kako će osnivanje nove agencije za razvoj Grada Umaga RAZ.UM prouzročiti bespotrebno povećanje rasta zaposlenih. Bassanese mu se obratio cinično tvrdnjom kako mu je do sada IDS uvijek pronalazio poslove pa mu je ovo prilika da se javi na natječaj. Predsjednik Gradskog vijeća Jurica Šiljeg (HDZ) ga je strogo opomenuo, a Koraci je temeljem članka 86. Poslovnika o radu Vijeća uskratio mogućnost daljnje rasprave. (Sanja BOSNIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter