U veljaci pocinju radovi na pulskoj rivi

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Svjetska banka dala je potvrdu izvještaju komisije Hrvatskih voda za ocjenu ponuda, a time i na odabranog izvodaca radova na natjecaju za izgradnju obalnog kolektora kanalizacijskog sustava duž pulske rive. Tu je informaciju, koju smo neslužbeno dobili, potvrdio i pulski gradonacelnik Boris Miletic ujedno najavivši i izradu karte preregulacije prometa koja ce biti predstavljena Puljanima.

Time je ispunjen posljednji preduvjet za pocetak radova na najosjetljivijem dijelu pulskog kanalizacijskog sustava. Do objavljivanja potpune informacije o samom izvodacu radova, a rijec je o zajednici ponuditelja nekoliko specijaliziranih tvrtki, te financijskih i tehnoloških aspekata izgradnje nedostaje tek objava u oglasniku UN-a buduci da je natjecaj bio medunarodni i financira se vecim dijelom sredstvima Svjetske banke.

Po objavljivanju ce Hrvatske vode, koje su kao glavni investitor provele natjecaj, službeno objaviti sve detalje odabira, te ce uslijediti potpisivanje ugovora i sam pocetak radova. Pretpostavlja se da bi radovi trebali, najkasnije, zapoceti sredinom veljace.

Puli se sprema prometno teška godina
- Vjerujemo da ce prvi radovi i zatvaranje prometnica krenuti vec pocetkom veljace i ponovno molim za strpljenje sve gradane jer ce to biti teška prometna godina za Pulu. Ovo je najznacajniji ovogodišnji projekt, i na Vijecu smo se svi složili da je iznimno važno realizirati sustav odvodnje kojim ce se konacno stvoriti preduvjeti za rješavanje 40 posto ispusta kojima se neprocišcene fekalne vode slijevaju u zaljev, potvrdio je gradonacelnik na jucerašnjem druženju s medijima.

Prema neslužbenim informacijama, projekt izgradnje obalnog kolektora prvo ce, prvenstveno kako bi se što prije pronašla odredena prometna rješenja, zapoceti na dijelu rive od zgrade Lucke kapetanije do semafora, te na dijelu Flaciusove ulice od zgrade uprave Uljanika do križanja Flaciusove i Anticove, kod zgrade Pošte. Radovi na dijelu rive od Lucke kapetanije do semafora zadirali bi dijelom i na Karolinu, te mali dio Ulice svetog Ivana, dok bi drugi dio ove ulice bio namijenjen dostavnim vozilima.

Za dionicu u Flaciusovoj ulici od zgrade uprave Uljanika do križanja s Anticovom smatra se pak da bi mogla biti brzo odradena s obzirom na to da su u prošlosti, a i prošlog proljeca, na njoj izvedeni arheološki radovi na nalazištu, gdje je otkriven dio nekadašnjeg gradskog bedema i temelji hotela Central, koji su konzervirani. Stoga se vjeruje da na tom dijelu ne bi trebalo biti novih vecih arheoloških otkrica. Takoder dva-tri mjeseca radova na toj dionici, kažu nam strucnjaci, ne bi predstavljalo problem s obzirom na ukupan prometni problem zatvaranja prometnice na rivi.

Okoncanjem radova na toj dionici i njenim puštanjem u promet omogucilo bi se otvaranje prometnog koridora prema parkiralištu kod Zavoda za zapošljavanje, dok bi se radovi u Flaciusovoj preselili na pocetak ulice, od semafora na bulevaru do raskrižja s Anticovom ulicom. Inace, kolektor kod zgrade uprave brodogradilišta ulazi unutar brodogradilišta, te bi stoga nakon završetka prvog dijela bilo omoguceno prometovanje i do parkirališta na Forumu.

Tri dionice radova

Ukupna izgradnja obalnog kolektora duž rive podijeljena je u tri dijela, i to dionice Riva i Flaciusova, za koje je proveden objedinjen medunarodni natjecaj, te dionicu Uljanik (od porte Uljanik otoka do zgrade uprave Uljanika kroz samo brodogradilište), za koju je u tijeku izrada glavnog projekta. Izgradnja se financira bespovratnim sredstvima Svjetske banke, Hrvatskih voda, odnosno zajmom Medunarodne banke za obnovu i razvoj koji su Grad Pula i Herculanea osigurali ukljucivanjem u ovaj projekt.

Završetak radova, ukoliko se sve bude odvijalo prema zacrtanom hodogramu, ocekuje se uoci ili sredinom ljetne sezone 2013. godine. Kao olakotna okolnost navodi se da ce se radovi odvijati na dijelu prometnice rive uz industrijski kolosijek (za što ce biti potrebno osigurati rov) kojim ce biti dozvoljen nocni promet za brodogradilište, a u tom se pojasu zapravo i ne ocekuje pronalazak vecih arheoloških vrijednosti.

Potvrda odabira medunarodnog natjecaja, koji se gradi kroz "Jadranski projekt - Projekt zaštite od onecišcenja voda u priobalnom podrucju 2" (Jadran II), od iznimne je važnosti jer ce se realizacijom ovog projekta konacno sprijeciti izlijevanje fekalnih voda u pulski zaljev.

Od krucijalne je važnosti i za cišcenje zaljeva i kasnije preuredenje rive, za koje je vec odabrano idejno arhitektonsko rješenje s obzirom na to da obalni kolektor cini kralježnicu pulske kanalizacije. Do danas je izgradeno više od 70 posto obalnog kolektora, a potrebno je još dovršiti dio tlacnog voda Veli Vrh te dionice na obali rive, a u buducnosti i kolektor Pragrande i aerodromski kolektor. Upravo se kolektor Pragrande namjerava spojiti na obalni kolektor, odnosno odvodnja velikog pritoka oborinskih voda, koje zadaju velike neugodnosti Puli, uspjela bi se time zauzdati. (Piše Goran ROJNIC)


Podijeli: Facebook Twiter