U tri pokušaja prodana samo jedna trgovina Purisa


Za desetak dana, 20. svibnja na Trgovačkom sudu u Rijeci održat će se četvrta javna dražba na kojoj će se prodavati nekretnine Puris u stečaju. Zdravko Čupković, stečajni upravitelj propalog pazinskog mesoprerađivača i uzgajivača kaže da nakon što su u dva navrata ponuđene nekretnine po početnoj cijeni, u trećem pokušaju su snižene 15 posto, a sada će biti snižene za dodatnih 10 posto. Pojasnio je da su do sada uspjeli prodati samo jednu nekretninu, odnosno trgovinu Purisa u Pazinu.

No, iako bi prihod od te prodaje trebao pripasti Hypo banci, kao razlučnom vjerovniku, Čupković pojašnjava da je osporio to potraživanje banke i novac deponirao. Iako do sada nisu realizirane ostale prodaje, stečajni upravitelj kaže da je interesa bilo te se nada će se interesenti sada konačno istaknuti svoje ponude kada su cijene snižene. Ranije nam je izjavio kako za farmu Murari, staru preradu i Mesna industrija u Svetom Petu u Šumi te više prodavaonica postoji interes potencijalnih kupaca, ali da se očito čekaju niže cijene. Prvi put je ukupna procijenjene vrijednosti nekretnina bila 20,85 milijuna eura, a sada u četvrtoj dražbi se nude za ukupno 16,72 milijuna.

Među ponuđenim nalazi se 27 nekretnina, a najveća vrijednost se traži za tvornicu stočne hrane, vinski podrum i okolno zemljište - čak 2,7 milijuna. S iznosom od 2,97 milijuna eura slijedi je mesna industriju u Svetom Petru u Šumi, koja je do rujna 2015. u zakupu tvrtke Valipile. Inače, ova tvrtka je ranije iskazala interes za kupnju nekretnina koje koristi, ali još nije izašla sa svojom ponudom na dražbama. U četvrtoj dražbi je ponuđeno i 17 farmi u raznim krajevima Istre, klaonica krupne stoke u Pazinu, više mesnica i skladišta, poslovne zgrade u Osijeku i Bjelovaru te obiteljska kuća u Osijeku.

Međutim, iako su mnoge nekretnine ponuđene na prodaju, one su dane u zakup do rujna ove godine, a jedino je farma Loke u Pazinu u zakupu do listopada 2016.

Stečajni upravitelj zaključuje da će o nekoliko stvari ovisiti hoće li prodajom tih nekretnina uspjeti namiriti vjerovnike. Jedno je ishod sudskih sporova kod osporenih tražbina, ali i o prodajnim vrijednostima koje će se postići za nekretnine. Ukupni dug Purisa iznosi 176,56 milijuna kuna, prema ukupno prijavljenim tražbinama. Od toga, 109,437 milijuna kuna su priznate tražbine, a 67,12 milijuna kuna su osporene, oko kojih se još uvijek vode sudski postupci. (P. GREGOROVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter