U pripremi 8,4 kilometara duga umaška obilaznica

Izgradit će se četiri pristupne ceste (Milivoj MIJOŠEK)
Izgradit će se četiri pristupne ceste (Milivoj MIJOŠEK)

Početkom listopada Hrvatske ceste objavile su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske natječaj za izradu idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš s ishođenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za obilaznicu Umaga - duljine 8,4 km. Procijenjena vrijednost natječaja je 350 tisuća kuna, a kroz izradu rješenja traži se Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga i analiza izvedivosti.

Brzina vožnje od 80 kilometara na sat

Nastavak je to projekta Hrvatskih cesta u realizaciji umaške obilaznice za što je, u lipnju prošle godine, već izrađena prostorno-prometna-građevinska studija. Upravo na temelju te studije, odnosno njezinih rezultata, izrađen je Projektni zadatak za izradu idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš.

- U sklopu prostorno-prometne-građevinske studije obrađivane su varijante trase obilaznice Umaga od čega je usvojena treća varijanta, a ona je u skladu s Prostornim planom Istarske županije, kao i Prostornim planom uređenja Grada Umaga. Obilaznica je dužine 8,4 km i predstavlja optimalno rješenje dobiveno temeljem testiranja predloženih varijanti prometnim modelom. Obilaznica je jednokolnička s širinom kolnika 3,25 metara, pojašnjavaju nam iz Hrvatskih cesta.

Prema količini motornog prometa određenoj temeljem prometne analize radi se o cesti za mješoviti promet. Iz Hrvatskih cesta otkrivaju nam i da je na trasi buduće umaške obilaznice dimenzioniranje elemenata horizontalne, vertikalne i poprečne geometrije trase obavljeno za brzinu vožnje od 80 kilometara na sat.

Tri velika rotora i četiri raskrižja

- Odabrana varijanta buduće umaške obilaznice započinje priključkom na trasu postojeće državne ceste D-75, neposredno prije ulaska u Umag iz smjera Novigrad. Od "nultog" kilometra do četvrtog kilometra, zamišljena obilaznica pruža se oko jednog kilometra istočno od postojeće državne ceste D75 prolazeći naseljima Seget, Finida, Umag i Murine. Potom trasa obilaznice, od 4,1 do 6,5 kilometra, ulazi u Zambratiju, te nastavlja dalje područjem istočno od postojeće državne ceste D75 da bi u završnom dijelu, od 7,5 do 8,4 kilometra, ulazila u Crveni Vrh gdje se preko novo planiranog raskrižja priključuje na postojeću državnu cestu D 75, otkrivaju nam iz Hrvatskih cesta.

Sama buduća umaška obilaznica predviđena je s tri kružna toka i četverotračnim raskrižjima. Rotori bi se tako gradili na kilometar i pol trase na raskrižju buduće obilaznice i državne ceste DC 300, potom na trećem kilometru trase na raskrižju obilaznice i županijske ceste ŽC 5003, te na kraju obilaznice na raskrižju buduće obilaznice i postojeće državne ceste DC 75. Prvo, od četiri, raskrižja s četiri kraka bilo na petstotom metru obilaznice na križanju trase obilaznice s postojećom državnom cestom DC 75, potom na 4,6, te 6 kilometru na priključku na postojeću DC 75.

Ključni projekt za daljnji razvoj grada

Pročelnika upravnog odjela za komunalni sustav Grada Umaga Valdi Buršić kaže da je

- Početkom listopada Hrvatske ceste su raspisale natječaj za izradu idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš s ishođenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za obilaznicu Umaga, duljine 8,4 km. Uslijed utjecaja snažnog razvoja turističkih i sportsko-rekreacijskih kapaciteta, dobre naseljenosti i pokretljivosti stanovništva, područjem grada Umaga cestovni promet je relativno gust, posebice u ljetnom razdoblju. Strateškim planiranjem uređenja prometne infrastrukture na području grada Umaga kroz prostorno-plansku dokumentaciju definirana je trasa zaobilaznice, kaže Buršić.

Dodaje da je buduća umaška zaobilaznica od ključnog značaja za daljnji razvoj prometne infrastrukture na području grada Umaga, odnosno za kvalitetno povezivanje svih susjednih naselja posebice tijekom turističke sezone kada je gustoća prometa povećana.

Uskoro izgradnja rotora Marketi

Usporedo s pripremom dokumentacije za projekt obilaznice Hrvatske ceste u Umagu kreću s realizacijom izgradnje kružnog toka za naselje Marketi, projekta čija je procijenjena vrijednost 2,5 milijuna kuna. Riječ je o projektu prema sporazumu Hrvatskih cesta i Grada Umaga, u kojem je Umag izradio projektnu dokumentaciju, ishodio akte o gradnji i riješio imovinsko-pravne odnose, dok Hrvatske ceste ugovaraju i izvode radove.

- Kružno raskrižje Marketi izgradit će se kao ulaz u poslovnu zonu Marketi s državne ceste D300 (Umag – Buje) na samom ulazu u Umag iz smjera Buja. Radovi će početi odmah po potpisu ugovora s izabranim izvoditeljem radova na javnom natječaju, poručili su iz Hrvatskih cesta.

Nove instalacije

Izgradit će se tako rotor s tri prometna kraka na državnoj cesti D300 ukupne dužine zahvata 85 metara, a uz sam rotor izgradit će se i sustav oborinske odvodnje, nogostup i biciklističke staze, te preslagati i zaštititi elektroenergetske i telekomunikacijske instalacije, pripremiti kabelsku kanalizaciju za buduće potrebe zone Marketi, kao i izvesti prijelazne ploče propusta Potok. (Goran ROJNIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter