U odvodnju i vodoopskrbu uložit će se 93 mil. kn

Planira se rekonstrukcija oko 10 kilometara vodoopskrbne mreže starogradske jezgre gdje će se graditi nova vodosprema (G. ČALIĆ
Planira se rekonstrukcija oko 10 kilometara vodoopskrbne mreže starogradske jezgre gdje će se graditi nova vodosprema (G. ČALIĆ

Nacrt studije izvodljivosti vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Buzet, prezentirao je u vijećnici Narodnog doma Nenad Šikman, predstavnik tvrtke LINEAL d.o.o. Maribor ispred zajednice ponuditelja među kojima je nekoliko tvrtki iz Slovenije, Austrije i Hrvatske. Buzetska "Park odvodnja" je ugovor o usluzi izrade projektne i studijske dokumentacije potpisala u kolovozu prošle godine, a njegova je vrijednost 2,8 milijuna kuna, odnosno 3,51 milijuna, od čega će se 85 posto osigurati iz EU fondova, a 15 posto su nacionalna sredstva Grada Buzeta i partnera Istarskog vodovoda.

Predstavljanje u Zagrebu

Tehničke varijante sagledane studijom izvodljivosti, temeljnim dokumentom studijsko projektne dokumentacije potrebne za prijavu gradnje vodno komunalne infrastrukture za sufinanciranje iz  fondova Europske unije, ukazuju na opravdano ulaganje u izgradnju sustava javne odvodnje na buzetskom području kojim bi se povećala pokrivenost sustava odvodnje, izvršila rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Buzetu, rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje te rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava.

Šikman je najavio da će se nacrt studije izvodljivosti idućeg tjedna prezentirati pred komisijom JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) u Zagrebu. - Od JASPERS- a će se dobiti konačna potvrda obuhvata Aglomeracije Buzet na temelju čega se ide dalje u izradu projektne dokumentacije, rekao je Šikman te dodao da će potrebe sa terena trebati staviti u realne okvire koji su prihvatljivi i za EU. Cilj je prijava za EU sufinanciranje u programskom razdoblju strukturnih fondova 2014.-2020.godine.

- Prema nacrtu studije izvodljivosti, ukupna vrijednost ulaganja za područje aglomeracije Buzet iznose oko 93,1 milijuna kuna, od čega se 13 milijuna kuna odnosi na rekonstrukciju oko 10 kilometara vodoopskrbne mreže starogradske jezgre gdje će se graditi nova vodosprema, a preostalih 80 milijuna kuna na izgradnju oko 10 kilometara novog kanalizacijskog sustava te rekonstrukciju 8,7 kilometara postojećeg sustava javne odvodnje kao i rekonstrukciju i dogradnju postojećeg gradskog pročistača. Predviđeno je oko 72 posto investicije sufinancirati sredstvima EU fondova, a ostalo su nacionala sredstva. Kompletna projektno tehnička dokumentacija trebala bi biti gotova do kraja lipnja ove godine, slijedi aplikacija projekta na EU fondove, radovi bi počeli 2017. godine, a dovršili bi se 2020. godine, izjavila je direktorica "Park odvodnje" Ervina Kisiček.

Velika očekivanja

Grad Buzet, istaknuo je gradonačelnik Siniša Žulić, ima jako velika očekivanja od ovog projekta jer ukoliko se brojke iz nacrta studije ostvare bit će to definitivno najveći projekt iz zaštite okoliša na buzetskom području.

- Želja je da se što većem broju stanovnika omogući priključivanje na javnu odvodnju ne samo zbog toga da imaju standard kao i u drugim urbanim sredinama već i stoga što je zbog brojnih izvorišta, odgovornost za vodoopskrbu Istre na buzetskom području puno veća. Nadam se da ćemo 2020. godinu dočekati sa 93,1 milijun kuna novih investicija, sa 30-tak kilometara novih i rekonstruiranih vodovodnih i kanalizacijskih cijevi i time doprinijeti da standard života u Buzetu bude na jednoj većoj razini nego je danas, izjavio je Žulić.

Obrana od poplava

Predstavnik Hrvatskih voda, ujedno voditelj projektnog tima za Aglomeraciju Buzet, Davor Kalčić, napomenuo je da će na gradskom pročistaču pored tehnološkog rješenja nadogradnje tehnoloških linija obrade vode i mulja, trebati predvidjeti odgovarajuće hidrotehničke mjere obrane od poplava sukladno analizi poplavnih linija jer se u razdoblju od 30 godina mogu pojaviti tri kritična poplavna vala. Također, napomenuo je, tehnološka nadogradnja u obradi mulja, morat će se napraviti sukladno direktivama Europske unije. (Gordana ČALIĆ ŠVERKO)


Podijeli: Facebook Twiter