U Lanišću računaju na podršku županije i države

Posebice se podržava manifestacija Zarozgajmo na Ćićariji
Posebice se podržava manifestacija Zarozgajmo na Ćićariji

Laniški vijećnici izglasali su proračun za iduću godinu "težak" 1,8 milijuna kuna. U teritorijalno najvećoj, ali stanovništvom najsiromašnijoj istarskoj općini sa svega 329 stanovnika na 144 četvornih kilometara, računaju na provedbu projekta koje je općina do sada kandidirala te koji će se kandidirati u idućoj godini za financiranje iz državnog i županijskog proračuna. Program ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture usmjeren je u investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, groblja i komunalnih vodnih građevina.

Planirana su sredstva za asfaltiranje ulice u selu Dane i u Račjoj Vasi, a programom održavanja predviđa se čitav niz manjih zahvata poput nastavka radova na uređenju kapelice u Jelovicama, sanacije zida na groblju u Trsteniku. U naselju Podgaće uredio bi se odvodni kanal kroz selo, a planira se i uređenje potoka u Lanišću koji vodi kroz selo do ceste Lanišće- Lupoglav. Na zgradi bivše škole u Slumu planira se sanacija krovišta.

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi predviđeno je pružanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi, sufinanciranje programa dnevnog boravka i pomoći u kući starijim osobama, a programom javnih potreba u kulturi posebice se podržava manifestacija Zarozgajmo na Ćićariji.

Vijećnici su prihvatili i rebalans ovogodišnjeg proračuna, među ostalim i ovogodišnji program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. U pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na laniškom području uloženo je 576.943 kune od čega je 461.554 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a 115.388 kuna iz laniškog proračuna. Saniran je prilaz Jelovicama od 400 metara dužine, cesta Klenovšćak - Prapoće od 2.700 metara dužine i cesta za Kropinjak od 1.700 metara dužine.

U sanaciju groblja Jelovice i izgradnju prilaznog puta usmjereno je 66.962 kune. Investicijom je obuhvaćena sječa žbunja i stabala unutar i izvan groblja, čišćenje oko zidova groblja s odvozom smeća na deponij, demoliranje i rušenje dijelova potpornih zidova s ponovnim zidanjem te dovršetak zida na gornjoj strani s armirano betonskom pokrovnom kapom.

Upravo je prilikom rasprave o sanaciji groblja Jelovice zaiskrilo između HNS-ovog vijećnika Tomislava Čendaka i laniškog načelnika Nevena Mikca (Nezavisna lista). - Kako načelnik može biti izvođač radova na groblju od 66.962 kune u Jelovicama, ako je općina investitor, upitao je Čendak. Zanimalo ga je i da li je natječaj proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi. Mikac je Čendaku uzvratio da od upravnog odjela zatraži da mu se za tu investiciju dostavi natječaj, ugovor i situacije.

Nedavno preminulog laniškog vijećnika Grgu Mejaka, prema prijedlogu HDZ-a Općinskog odbora Lanišće, zamijenila je Anita Buždon s liste HDZ-a koja je na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici položila svečanu prisegu. Vijećnici su minutom šutnje odali počast preminulom Mejaku za kojeg je predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Žmak istaknuo da je bio veoma vezan uz svoj rodni kraj te uključen u sva zbivanja svoga zavičaja; kulturna, crkvena i politička. (G. ČALIĆ ŠVERKO)


Podijeli: Facebook Twiter