U igri i medunarodni ugled Hrvatske

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Tražimo da Hrvatska, a tice se benediktinskog samostana u Dajli, poduzme sve da sprijeci da se u ime Svete Stolice poduzimaju protuzakonite radnje prenošenja imovine na stranu pravnu osobu, u ovom slucaju opatiju Praglia. Jer ako se to dopusti, ne dovode se u pitanje samo bilateralni sporazumi koji su regulirali pitanje optantske imovine, vec i medunarodni ugled Hrvatske. Rekao je to na  konferenciji za novinare Dino Kozlevac, predsjednik istarskog SDP-a.

- Pitanje povrata imovine precizno je regulirano ugovorom izmedu Hrvatske i Svete Stolice. U njemu stoji da ce Hrvatska pravnim, a ne fizickim osobama Katolicke crkve isplatiti primjerenu novcanu naknadu kao naknadu za oduzeta dobra koja nije moguce vratiti. Rijec je o pravnim osobama koje imaju sjedište u Hrvatskoj. Tu ne spadaju strane pravne osobe, poput opatije Praglia.

Pravna osoba koja se pojavljuje u ime talijanskih benediktinaca ima sjedište u drugoj državi. Nerazumljivo je da su naši sudovi postupali po takvim podnescima. Njih je, po nama, trebalo unaprijed odbaciti. Sveta Stolica ne smije sama pokušavati revidirati odredbe medudržavnog ugovora. U medunarodnim odnosima dvije suverene države to je nedopustivo, kazao je Kozlevac.

Upozorio je na cinjenicu da je u Hrvatskoj omoguceno da i stranci sudjeluju u postupku deancionalizacije, no samo ako to pitanje nije riješeno postojecim medunarodnim ugovorom. Medutim, Kozlevac istice da je postojecim ugovorima, koje je Hrvatska preuzela od bivše SFRJ, pitanje benediktinaca bilo riješeno. "Oni su bili obešteceni", tvrdi.

- Ako se na takav nacin postupa prema benediktincima, onda se mogu ocekivati i drugi zahtjevi. Samo pristajanje na razmatranje njihovog zahtjeva znaci pokušaj revizije i davanje legitimiteta da svi optanti mogu predati zahtjev za povrat imovine. Zbog ovog se slucaja može dogoditi da dobijemo i 30-ak tisuca zahtjeva za povratom imovine. Hrvatska je bila obavezna isplatiti 35 milijuna dolara odštete optantima i ona je taj novac deponirala, dok ga Italija nije htjela preuzeti, zakljucio je Kozlevac. (B. ŽIŽOVIC)


Podijeli: Facebook Twiter