Treba li Županiji nova studija utjecaja na okoliš?


Inspekcija zaštite okoliša utvrdila je da je Istarska županija pokrenula postupak izrade Županijske razvoje strategije u suprotnosti sa zakonom jer nije provela ni zatražila mišljenje o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. O tome je javnost izvijestila Civilna platforma Istre koja je krajem veljače prijavili Istarsku županiju Inspekciji zaštite okoliša zbog nepoštivanja Zakona o zaštiti okoliša.

- Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode također je reagirao te je Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije uputilo zahtjev za očitovanjem po tom pitanju, uz napomenu da će Ministarstvo poduzeti sve zakonom predviđene radnje u cilju osiguranja postupanja sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, kaže Dušica Radojčić iz Civilne platforme Istre.

Međutim, Boris Sabatti, direktor Istarske razvojne agencije koja koordinira izradu ovog dokumenta, objašnjava da je nacrt nove Županijske razvojne strategije do 2020. godine u skladu s Strateškom studijom utjecaja na okoliš koja se paralelno izradila za potrebe Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Istarske županije.

- Nadalje, isti je podložan usuglašavanjima s budućom Strategijom regionalnoga razvoja Republike Hrvatske do 2020. godine, koja još nije gotova i koja je kao budući krovni dokument isto tako podložna obvezi izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš, kao dokument višeg reda, kaže Sabatti.

Na upit zbog čega nije prethodno proveden postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš, podsjeća da se  s izradom nove Županijske razvojne strategije krenulo još tijekom 2014. godine, kada još nisu bile donesene nove smjernice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. (D. BAŠIĆ-PALKOVIĆ)

CIJELI TEKST U TISKANOM IZDANJU


Podijeli: Facebook Twiter