Tko sve mora podnijeti poreznu prijavu

Gužve pred Poreznom upravom odlaze u prošlost (Arhiva)
Gužve pred Poreznom upravom odlaze u prošlost (Arhiva)

Uobičajene gužve na šalterima poreznih ispostava, te u poštanskim uredima posljednjih dana veljače, postaju prošlost. Od ove godine većina poreznih obveznika neće sama podnosti poreznu prijavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave, nego će, po tzv. "posebnom postupku", to raditi sami poreznici. Izuzetaka je nekoliko, a sama pravila za određivanje i naplatu porezu nisu se promijenila još od 2010. godine. Promjena je, dakle, samo to što građani koji su porezni obveznici – te su proteklih godina redovito ispunjavali i dostavljali prijavu poreza – mogu "zaboraviti" na tu obavezu. Porezna uprava razrezat će im porez, te dostaviti rješenje o poreznom dugu ili preplati poreza.

Mirovina

Posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak odnosi se i na obveznike koji su do sada bili dužni podnositi poreznu prijavu, kao i one koji to nisu bili obavezni. Ali, građani koji su radili kod dva ili više poslodavaca istovremeno u tijeku istog mjeseca morat će popuniti poreznu prijavu, kao i oni koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti. Primjerice, ako je radnik promijenio poduzeće, pa je u istom mjesecu ostvario plaću kod dva poslodavca, morat će podnijeti poreznu prijavu. Isto pravilo vrijedi i u slučaju kada osoba u radnom odnosu naslijedi mirovinu od umrlih roditelja ili bračnog druga.

Poreznu prijavu moraju podnijeti i obveznici koji su ostvarili dohodak u izravno iz inozemstva, odnosno ako predujam poreza za inozemni dohodak nije uplaćen predujmom u tuzemstvu. Izuzetak je ako Republika Hrvatska izuzima taj dohodak po ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kakav ima s nizom država.

Poreznu prijavu valja ispuniti ako poslodavac, isplatitelj dohotka ili sam porezni obveznik nisu obračunali predujam poreza na dohodak, te ako je porezna uprava zatražila da obveznik naknadno plati porez.

Isti rok

Poreznu prijavu mogu, ako žele, podnijeti građani koji imaju pravo na povrat uplaćenog poreza u nekoliko slučajeva, kao što je promjena osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu, osobnog odbitka za invalidnost, te uvećani dio osobnog odbitka ako žive na potpomognutim područjima ili u Vukovaru. Porezne olakšice mogu tražiti i za plaćene doprinose za osnovno zdravstveno osiguranje u tuzemstvu, te za dana darovanja.

Poreznici ističu da godišnju prijavu još uvijek moraju podnositi osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, obrtnici, slobodna zanimanja i svi koji vode poslovne knjige, te porezni obveznici za koje ne raspolažu podacima o ostvarenom dohotku. Naglašavaju kako pomorci – članovi posade broda u međunarodnom prometu koji su rezidenti u Hrvatskoj – također trebaju podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Prijavu poreza trebaju podnijeti i korisnici inozemnih mirovina koji nisu uplatili predujam poreza na dohodak u Hrvatskoj. Oni u poreznoj prijavi trebaju iskazati mirovine iz inozemstva, ali samo ako se ne radi o mirovinama iz država s kojima postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konkretno, umirovljenici s njemačkim mirovinama ne trebaju podnijeti prijavu, dok oni s talijanskima to redovito čine od 2012. godine, kada je Italija prestala naplaćivati porez na mirovine hrvatskih rezidenata.

Rok za popunjavanje i dostavu porezne prijave, za sve one koji su još uvijek obavezni to načiniti, jednak je kao i proteklih godina – to je zadnji dan veljače.

Rješenje na kućnoj adresi

Obveznicima koji nisu dužni podnijeti prijavu poreza, porezna će uprava obračunati porez te poslati privremeno porezno rješenje do 30. lipnja. Na njega je moguće uložiti prigovor najkasnije do 31. srpnja, a o njemu će porezna uprava odlučiti u roku od trideset dana. (D. GRAKALIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter