Temeljita obnova ceste kroz Karigador uz tri kružna raskrižja

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Na priobalnom dijelu Bujštine u tijeku su opsežni radovi na dionicama državnih cesta zbog kojih je na snazi posebna regulacija prometa. Radi se o temeljitoj obnovi dionice državne ceste kroz Karigador u dužini od 1,5 kilometara, te gradnji kružnog raskrižja blizu Umaga, zbog čega su ceste na tim dionicama zatvorene za sav promet. Na dionici kroz Karigador, od skretanja u turističko naselje Park Umag, poznati Ladin gaj, sve do skretanja iz Karigadora za Brtoniglu, gledano iz pravca Umaga, u tijeku su zemljani radovi u cilju pripreme gradnje nove ceste sa cjelokupnom podzemnom infrastrukturom i to sustav odvodnje, rekonstrukcija vodovodne mreže i javne rasvjete, te dodatna zaštita postojećih elektroenergetskih i telekomunikacijskih instalacija.

Dodatna mjera za "smirivanje" prometa

Temeljita obnova kolnika i cijele dionice dodatno će donijeti sigurnost u prometu, a zanimljivo je da će na toj dionici biti izgrađena tri kružna raskrižja – jedno kod službenog ulaza u TN Ladin Gaj, drugo na lokaciji Nasip, a treće u samom Karigadoru, na križanju cesta prema Novigradu, Brtonigli i novom dijelu Karigadora. Tri kružna raskrižja su dodatna mjera za „smirivanje“ prometa, kako to nazivaju prometni stručnjaci, na dionici koja je u ljetnim mjesecima posebno opterećena. Na kružnom raskrižju na ulazu u Ladin gaj gradit će se i dodatni četvrti krak, kao ulaz u buduće komplekse, a također i kod marketa u Karigadoru, od čega su dva kraka dio državne ceste (prema Umagu i prema Novigradu). Treba napomenuti da će se od Ladinog gaja do Karigadora izgraditi biciklistička i pješačka staza i spojiti sa šetnicom u Karigadoru, zbog čega će se pomaknuti ograda sadašnjeg kompleksa turističkog naselja. Ta će staza znatno podignuti sigurnost u prometu, jer je do sada velik broj biciklista vozio glavnom prometnicom.

- Ovo je velika stvar i za Općinu Brtonigla izuzetno važna investicija na čijoj pripremi se radi nekoliko godina. U realizaciji ovog projekta sudjeluju Hrvatske ceste, Istarski vodovod, Istarturist Umag i Općina Brtonigla, svatko sa svojim obavezama. Općina Brtonigla sufinancira radove na postavljanju javne rasvjete na ravnom dijelu prometnice, te preuzima obavezu kasnijeg održavanja cjelokupne javne rasvjete, Istarski vodovod financira projekte i rekonstrukciju vodovodne mreže, a Istraturist Umag financira izradu projektne dokumentacije kružnog raskrižja u turističko naselje. Sve ostalo u sklopu rekonstrukcije državne ceste D75 na dionici kroz Karigador obveza je Hrvatskih cesta. Cijela dionica je na području općine Brtonigla i drago nam je da će cesta koja je bila u lošem stanju, uska i često opasna, sada donijeti daleko bolju prometnu sigurnost na tom našem priobalnom dijelu općine, kaže načelnik Općine Brtonigla Paolo Klarić. (Napisao i snimio Luka JELAVIĆ)

OPŠIRNIJE U TISKANOM IZDANJU


Podijeli: Facebook Twiter