Sud srušio HRT-ovo ograničenje plaća novinarima

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Općinski sud u Novom Zagrebu nepravomoćno je presudio da HRT treba novinaru-mentoru Velimiru Đuretiću isplatiti 20.719 kuna jer mu je, protivno kolektivnom ugovoru i ugovoru o radu, od 2011. do 2014. isplaćivana umanjena plaća zbog HRT-ove odluke o ograničenju plaća donesene na temelju odluke Vlade iz 2009.

HRT je osporavao Đuretićev tužbeni zahtjev navodeći da je temeljem odluke Vlade iz srpnja 2009. o ograničenju plaća predsjednika uprave i članova uprave u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu, u kolovozu 2009. uskladio plaće zaposlenika na HRT-u, između ostaloga i plaću Velimira Đuretića.

Kako se ističe u presudi, tom odlukom bilo je propisano da Vlada upravlja, raspolaže i koristi se imovinom Republike Hrvatske, ali ta odluka nema karakter propisa, već se radi o privatnopravnom aktu kojim vlasnik odlučuje o svojoj imovini. S druge strane, ističe se da su ugovorom o radu, HRT i Velimir Đuretić zasnovali privatnopravni ugovorni odnos na čiji sadržaj privatnopravni akt treće strane, pa makar se radilo i o aktu Republike Hrvatske, ne može imati neposredan učinak u mijenjanju prava i obveza.

U presudi se ističe i da se odluka Vlade odnosi na ograničenja plaća članova uprave i rukovodećih struktura u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu, a HRT je pravna osoba koja, prema Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji, ima status javne ustanove. Dakle, HRT nije trgovačko društvo.

Stoga, sud ističe da HRT nije bio ovlašten posebnom odlukom određivati plaću novinara te HRT-ova odluka o ograničenju plaća kao jednostrani akt nije mogla mijenjati obveze preuzete ugovorom o radu i kolektivnim ugovorom. Sud je istaknuo i da osporavana odluka HRT-a "kao jednostrana izjava volje tuženika, u okolnostima konkretnog slučaja nije bila valjani temelj za isplatu umanjene plaće".

HRT najavio žalbu na presudu

Hrvatska radio televizija (HRT) najavila je žalbu na presudu Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Ističući da je riječ o nepravomoćnoj, prvostupanjskoj presudi na koju će uložiti žalbu HRT je naveo da je po istoj osnovi pokrenuto ukupno šest sporova. No, kako je riječ o postupku koji je u tijeku na HRT-u ga nismo dodatno komentirali. (Hina)


Podijeli: Facebook Twiter