Studentima predaje cak 16 profesora bez odgovarajucih kvalifikacija!

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Na Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti Sveucilišta Jurja Dobrile u Puli od ukupno 25 nastavnika samo šest ih ima potrebna zvanja i kvalifikacije da bi mogli predavati studentima, a još ih je troje sa zvanjem asistenta.

Naime, na sveucilišnom studiju trebali bi raditi profesori sa znanstvenonastavnim zvanjem, u što spadaju docenti, izvanredni i redovni profesori te asistenti, viši asistenti i znanstveni novaci.

Medutim, cak 16 nastavnika na ovom odjelu ima samo nastavno zvanje, a oni prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju nisu sveucilišni profesori, vec predavaci i viši predavaci te profesori visokih škola.

Od ovih nastavnika, njih 13 nema ni doktorat, što je minimalan uvjet za rad na sveucilištu. Kadar s nastavnim zvanjem može raditi na veleucilištima i strucnim trogodišnjim studijima, dakle eventualno na studiju predškolskog odgoja ovog odjela.

Medutim, po rasporedu sati koji je dostupan na web-stranicama vidljivo je da i na uciteljskom studiju, koji je nakon bolonjske reforme postao sveucilišni, cak 12 stalno zaposlenih djelatnika ima samo nastavno zvanje, a oni studentima tijekom petogodišnjeg studija drže cak 39 raznih kolegija, seminara i vježbi. S druge strane, svega je pet zaposlenih profesora koji imaju znanstvenonastavno zvanje, a oni predaju samo deset predmeta.

Cak su i predstojnici katedri, dakle i sveucilišnog studija, osobe bez potrebnih kompetencija, odnosno samo s nastavnim zvanjima - prof. Zlatko Tkalcec drži katedru za predškolski odgoj, prof. Irene Rigo vodi katedru za razrednu nastavu, a mr. sc. Nevia Mocinic šefica je katedre za predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku - a svi su viši predavaci.

- Nemamo ništa protiv toga da se svim ovim nastavnicima omoguci nastavak rada pod uvjetom da ih se vrati u asistente i uvjetuje da upišu doktorski studij. Na taj su nacin svoj kadar prilagodili uciteljski studiji u Zagrebu, Osijeku i Zadru, ali ne i ovaj u Puli, kažu naši izvori, upozoravajuci da se ovakvom politikom onemogucava zapošljavanje strucnog kadra jer su mjesta vec popunjena, a neka od njih i po rodbinskom kljucu.

Rektor sveucilišta Robert Matijašic priznaje da, kad bi se u ovom trenutku provelo vrednovanje za reakreditaciju, sveucilište vjerojatno ne bi dobilo dopusnicu za rad ovog odjela zbog loše kadrovske pokrivenosti.

- Nažalost, u pocetku izvodenja sveucilišnog uciteljskog studija nije se na vrijeme mislilo na popunjavanje radnih mjesta znanstvenonastavnim zvanjima. Medutim, poslije 2008. nije zaposlen niti jedan novi nastavnik u zvanju predavaca ili višeg predavaca, niti ce se to ubuduce ciniti. Vodstvo sveucilišta posve je svjesno situacije, ali i cinjenice da do znatnijih pomaka ne može doci preko noci. No, i nama je cilj dovesti stanje u suglasje sa zakonskim odredbama, kazao je prof. dr. sc. Matijašic.

Na naš upit o tome na koji ce se nacin obaviti prilagodba postojeceg kadra odgovorio je da je doškolovanje stalna politika sveucilišta.

Osim na Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti, nastavnika s nastavnim zvanjem ima i na ostalim odjelima, ali u manjoj mjeri - šest ih radi na Odjelu za humanisticke znanosti, cetiri na Odjelu za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirkovic", a dva na Odjelu za glazbu. (Maša JERIN)

VIŠE U TISKANOM IZDANJU OD SUBOTE.


Podijeli: Facebook Twiter