Što kad se Puli dese potres, požar, epidemije, poplave?

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Pulski gradonačelnik donio je odluku da se krene u izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pulu. Kako piše u obrazloženju odluke, procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Pule izrađuje se na temelju Smjernica za izradu procjene rizika za područje Istarske županije te će koristiti kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenje ciljanih preventivnih mjera.

Sedam rizika

U grupu rizika obuhvaćenih Smjernica za izradu procjene rizika za područje Istarske 
županije spadaju potres, požar otvorenog prostora, epidemije i pandemije, ekstremne temperature, tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima te poplave. 

Istovremeno, za procjenu rizika od velikih nesreća na području Grada Pule imenovana je radna skupina koja je dužna obavljati organizacijske, operativne, stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za izradu Procjene rizika. Sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika za područje Istarske županije, koordinator u postupku izrade navedene procjene je načelnik gradskog stožera civilne zaštite. U radnu skupinu imenovani su tako Klaudio Karlović, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Pule i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula, koji je ujedno koordinator i voditelj radne skupine, te je ovlašten za rizike požara otvorenog tipa, poplave i tehničko-tehnološke katastrofe.

Konzultanti iz Rijeke

Potom, u radnu skupinu imenovana je i Vesna Sajić, ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za financije i opću upravu, članica zadužena za rizik poplave te financijska pitanja; Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu kao članica zadužena za rizik potresa; Barbara Belić Raunić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe u 
Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, kao članica zadužena za rizik potresa; dr. Vlasta Skopljak, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, kao članica zadužena za rizik epidemije i pandemije; Elvira Krizmanić Marjanović, ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, kao članica zadužena za rizik ekstremnih temperatura te dr. Gordana Antić, zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Istarske županije, kao članica zadužena za rizik ekstremnih temperatura.

Poslove konzultanta u radu radne skupine tijekom izrade dokumenta obavljati će tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke koja je ovlaštena za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite. Za usluge ove tvrtke već je proveden postupak jednostavne nabave. (S. ZRINIĆ TERLEVIĆ)Podijeli: Facebook Twiter