Štinjan: Povlače se posude za smeće s javnih površina

Svaki će kontejner imati čip (N. LAZAREVIĆ)
Svaki će kontejner imati čip (N. LAZAREVIĆ)

Nakon što je, prije ljeta, u Mjesnom odboru Štinjan odgođen prelazak na novi način prikupljanja komunalnog otpada, ovih je dana Štinjance u poštanskim sandučićima ponovo zatekla obavijest kako će Herculanea ovog tjedna, od 23. do 28. siječnja, započeti s povlačenjem posuda za otpad sa svih javnih površina.

Podijeljene nove posude

- U mjesnom odboru Štinjan svim vlasnicima obiteljskih kuća već su podijeljene posude za otpad zapremine 120 litara koje će domaćinstva koristiti za odlaganje preostalog otpada, a djelatnici prazniti sukladno rasporedu, pojašnjavaju iz Herculanee i dodaju da se sada prelazi na slijedeću fazu odvoza otpada, a to je selektivno prikupljanje korisnih sirovina - papira, kartona, plastike i stakla. One će se prikupljati u vrećice koje su građanima također već podijeljene, a odvozit će se prema rasporedu koji im je dostavljen.

- Osim novih posuda za otpad molimo građane da od 30. siječnja počinju koristiti i vrećice za selektivno prikupljanje korisnog otpada prema podijeljenoj brošuri. Također, molimo da se one koriste u što većoj mjeri kako bi količina odloženog komunalnog otpada bila što manja, vele iz Herculanee.

Vrećice za papir, plastiku i staklo

Podsjetimo, u plavu vrećicu odlagat će se karton i papir, u žute plastika, u zelene staklo. Plava i žuta odvozit će se svaki ponedjeljak u mjesecu, a zelena svaki prvi ponedjeljak u mjesecu na način da se večer prije odlože pred kućnim ili dvorišnim vratima.  Uobičajeni komunalni otpad odvozit će se pak dva puta tjedno, odnosno svaki ponedjeljak i četvrtak.

Inače, svaka zelena posuda za komunalni otpad ima na sebi čip s oznakom domaćinstva kojemu je dodijeljena, a vozila za prijevoz otpada imat će elektronski čitač čipa koji će kod svakoga pražnjenja posude očitati i tko je vlasnik posude. Na takav će se način pratiti broj ispražnjenih posuda po domaćinstvu, pojašnjavaju u letku te dodaju da, iako se još neće prijeći na novi način obračuna (do uspostave sustava na cijelom području grada), o ukupnom broju ispražnjenih posuda za to domaćinstvo ovisit će u budućnosti visina troška usluge odvoza smeća. To, dakle, znači da unatoč prelasku na novi način prikupljanja otpada, računi se za sada građanima ipak neće mijenjati - ni smanjivati, ni povećavati. Kada će se sustav uvesti na područje cijeloga grada, a građani će početi plaćati odvoz smeća sukladno količini otpada koje sami proizvedu, upitali smo jučer Herculaneu, ali odgovor do zaključenja lista nismo dobili.

Hoće li prelazak na novi način prikupljanja otpada ovom mjesnom odboru donijeti probleme, kao na primjerice Novoj Verudi kada se otpad gomilao na mjestima gdje su nekada stajali kontejneri, također će se vidjeti vrlo skoro. No, evidentno je kako bi, osim promišljanja na ekološki način, mogućnost smanjenja komunalnog računa selektiranjem sigurno potaknula ljude da shvate da otpad nije samo smeće već potencijalno koristan materijal. (B. PETROVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter