Šporkulje bacaju smeće po susjedstvu i šumarcima

Pojava nekontroliranog bacanja smeća na Busoleru (Danilo MEMEDOVIĆ)
Pojava nekontroliranog bacanja smeća na Busoleru (Danilo MEMEDOVIĆ)

Nakon uvođenja selektivnog odlaganja otpada po kvartovima, zaduživanja obiteljskih kontejnera i micanja komunalnih, korisnici su pokazali svoje neslaganje s novim načinom prikupljanja smeća bacajući svoje vreće oko kontejnera, po susjedstvu i šumicama. Slučaj je tako zabilježen u Puli na Novoj Verudi, pa na Velom Vrhu, a nedavno i na Valdebeku, Kaštanjeru i Busoleru. Je li to tek prolazna faza navikavanja i kako Herculanea izlazi na kraj s takvim "neposluhom" upitali smo direktora Igora Starog.

Plaćanje po volumenu otpada

- Primjena novog načina prikupljanja provodi se radi usklađenja sa zakonom o održivom gospodarenju otpadom da bi se u stvorili preduvjeti za obračun usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada prema načelu "plati koliko si otpada proizveo" i to na temelju zaduženog volumena. Kao i drugi gradovi u Hrvatskoj i grad Pula je odabrao koncept koji je i najrašireniji u zemljama s visokim postotkom izdvajanja, a to je prikupljanje od vrata do vrata, pojašnjava direktor Herculanee.

Ističe da su i dosad više puta naglašavali da je cilj individualizirati prikupljanje na razini domaćinstva ili stambene zgrade da bi korisnici u budućnosti imali kontrolu nad otpadom koji proizvedu i plaćali samo za ono što su i proizveli.

- Dosad smo male posude namijenjene obiteljskim kućama, njih oko četiri tisuće, podijelili na Novoj Verudi, dijelu Stoje, Velom Vrhu, Valdebeku, Busoleru i Štinjanu. U navedenim MO-ima trenutno su aktivnosti povlačenja posuda na javnim površinama ili su već povučene. U idućem razdoblju posude namijenjene obiteljskim kućama zadužit će građani dijela Šijane u periodu od danas do 21. svibnja i to samo dio koji se odnosi na obiteljske kuće o čemu su već i informirani. Nakon toga početkom šestog mjeseca ide podjela u Monvidalu. U Šijani dio koji će dobiti posude, te Monvidal i Štinjan, koji će imati zadužene male posude, za sada nećemo s javnih površina povlačiti velike posude već nakon ljeta. Cilj nam je do kraja godine podijeliti svih sedam tisuća posuda namijenjenih obiteljskim kućama, naglasio je Stari.

Govoreći o pojavi nekontroliranog odlaganja otpada obično na lokacijama gdje su nekad bile posude za odlaganje otpada na javnim površinama nakon povlačenja upravo tih posuda, ističe da su takvu lošu praksu susreli u pilot projektu na području Nove Verude.

- Nema potrebe niti straha da građani svoj otpad odlažu na takva mjesta, niti da svoj otpad voze u svom autu do najbližeg kontejnera. Herculanea nije i neće povući niti jednu posudu prije nego svim domaćinstvima, bilo u obiteljskoj, bilo u višestambenoj zgradi, osigura odgovarajući volumen odnosno posudu za odlaganje otpada kao i vrećice za selektivno prikupljanje. O svim aktivnostima građani su pravovremeno izvješteni i to u obliku letaka i brošura oko zaduženja posude kao i o povlačenju posuda s javnih površina. Ovdje želim istaknuti da otpad nekontrolirano odlažu one osobe koje ili nisu informirane o novom načinu prikupljanja, nisu pročitali upute ili osobe koje posudu nisu niti zadužile, a kao najčešći razlog koji se javlja je da do sada nisu ni bili prijavljeni u bazi podataka pa je nisu ntii mogle zadužiti, ističe direktor Stari.

Ljeti povećani odvozi smeća

Dodaje da upravo s područja Valdebeka i Busolera te Velog Vrha ovih dana imaju korisnike koji se javljaju i naknadno zadužuju posude. Također osobe ili domaćinstva obično zadužuju posude od 120 litre pritom ne vodeći računa da u obiteljskoj kući možda živi više od jedne obitelj, te da je potrebno možda zadužiti i posudu većeg volumena ili pak više posuda.

- Ukoliko je obiteljska kuća zadužila svoju posudu nema razloga odlagati otpad u posudu namijenjenoj višestambenoj zgradi, već mora koristiti svoju i to na način da prema planu odvoza na dan odvoza posudu iznese ispred svoje kuće na javnu površinu. Herculanea će radi pojave tih mjesta na kojima građani nekontrolirano odlažu svoj otpad pojačati dnevne obilaske takvih lokacija da bi otpad u što kraćem vremenu bio odvezen, ali isto tako će zajedno s komunalnim redarima izaći na teren kako bi se ustanovilo tko nekontrolirano odlaže otpad. Kao i kod pilot projekta u Novoj Verudi bit će potrebno neko vrijeme da bi građani prihvatili i uskladili se s novim načinom prikupljanja. S obzirom da ide ljetna sezona Herculanea će povećati redovne odvoze otpada na tjednoj osnovi pa ćemo u navedenim MO-ima imati tri odvoza tjedno, kaže na kraju Stari.

Besplatan odvoz glomaznog otpada

- Prema odluci o usluzi prikupljanja i odvoza komunalnog otpada glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati nekontrolirano na javnu površinu. Glomazni otpad biti će odvezen besplatno u količini 3 do 4 komada pozivom na broj u Herculaneu. Građani su do sada imali naviku odlaganja glomaznog i zelenog otpada pored posuda za otpad na javnim površinama što nije dozvoljeno. Povlačenjem tih posuda građanima i dalje ostaje na usluzi prijava Herculanei za uslugom besplatnog odvoza glomaznog otpada ili odvoz samostalno na odlagalište Kaštijun besplatno do količine jedne auto prikolice, pojašnjava Stari. (Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter