Sošić-Blažević: Rovinj nikad nije dijelio djecu

Na postojeći građevinski otpad na parceli na adresi Selo 83 navozi se novi (D. MEMEDOVIĆ)
Na postojeći građevinski otpad na parceli na adresi Selo 83 navozi se novi (D. MEMEDOVIĆ)

Na sjednici Gradskog vijeća Rovinja, koja je obilovala brojnim točkama dnevnog reda, svečanu prisegu dao je Suad Salkić koji će umjesto SDP-ovca Klaudija Poropata, koji je svoj mandat stavio u mirovanje, ubuduće obnašati funkciju vijećnika s liste SDP-a. Krcat dnevni red može se svesti pod zajednički nazivnik - izviješća i informacije, pa je i sam predsjednik Vijeća Valerio Drandić obrazložio da su to točke uglavnom tehničke prirode te da se moraju obraditi s obzirom da je posljednja sjednica, zbog ljetnih praznika, održana prije tri mjeseca. No, s tim se odgovorom nije složio vijećnik HDZ-a Sergio Rabar, prozvavši dnevni red romanom "Rat i mir". Primjedbe na tako obiman dnevni red imala je i vijećnica Živog zida Snježana Štefanić Hoefel.

Revoltirani Rabar

Već nulta točka, aktualni sat s vijećničkim pitanjima, kao da je najavila smjer i komunikaciju u kojoj će se rasprave voditi. Telegrafskim rječnikom, vijećnica je u nekoliko navrata više nalikovala krčmi, a vokabular pojedinih vijećnika bivao krajnje neprimjeren. Naime, novost u radu Vijeća je i uvođenje psovki u diskusiju i komunikaciju najvažnijih predstavnika grada, koju je glasno, jasno i bez zadrške uveo Sergio Rabar iz redova HDZ-a. Na ovoj se sjednici također uvriježilo i dobacivanje s klupe pa čak i pravo da se demonstrativno i poprilično bučno napusti zasjedanje kao što je to učinio, opet dobrano revoltiran Rabar koji se nije mogao složiti s načinom na koji je sjednicu vodio predsjedavajući Drandić.

I dok je izviješće o stanju sustava civilne zaštite na području grada Rovinja za 2016. godinu, kao i informacije o poslovanju Odvodnje, odnosno Komunalnog servisa također za prošlu godinu prošle bez zadrške, dobrano je zapelo na informaciji o stanju sigurnosti lani na području rovinjske Policijske postaje. Naime, ovo je izvješće, radi zauzetosti načelnika, odgođeno još na prošloj sjednici, a tako je bilo i jučer kada je svemu "kumovala" smjena u vrhu Policijske postaje Rovinj. Dakle, povela se žučna rasprava o tome treba li se informacija (ne) prihvatiti ako je nema tko obrazložiti. Vijećnik Rabar, među ostalim, rekao je da svaki načelnik ima zamjenika te konstatirao da ne želi raspravljati o nečemu ili nekome koga nema. Ipak, većinom glasova i ova je točka dnevnog reda usvojena.

Također, zeleno svjetlo većine vijećnika dobio je i prijedlog prvih izmjena i dopuna ovogodišnjeg gradskog proračuna koji je povećan za oko 14 milijuna kuna te umjesto ranijih 165,1, sada iznosi oko 179,9 milijuna. Kako se moglo čuti, samo osam milijuna kuna više Grad će prihodovati iz gradnje ACI-ja i Hotela Park, a dobivena će sredstva opet utrošiti na komunalnu infrastrukturu. Na proračun primjedbu je imao i novi vijećnik SDP-a Suad Salkić, konstatiravši da izmjene i dopune ne donose jasnu specifikaciju i obrazloženje određenih stavki. Konstatirao je i da se za potrebe Talijanske osnovne škole, u odnosu na preostale dvije hrvatske škole, izdvaja više novca, što je opet ponukalo ostale vijećnike da mu žučno repliciraju i dokažu suprotno. Tu diskusiju okončala je pročelnica Edita Sošić Blažević, kazavši da Rovinj nikada nije i neće dijeliti djecu.

Sva djeca jednaka

- Za nas su sva djeca jednaka i u svaku školu ulažemo onoliko koliko im je potrebno i koliko imamo u proračunu. Konkretno, sve ove godine imali smo i planove i prioritete koji su u konačnici rezultirali činjenicom da Rovinj danas ima visok standard, odnosno nadstandard u školstvu i vrtićima, poručila je Sošić Blažević, zaključivši da je upravo Talijanska škola (kao najmanja i s najmanje potreba), u odnosu na OŠ Jurja Dobrile i Vladimira Nazora, dobila najmanje. Bez većih primjedbi prošli su prijedlog izmjena Statuta Pučkog otvorenog učilišta, izviješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rovinja, kao i izmjene odluke o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja. (Nina ORLOVIĆ RADIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter