Sindikat zove inspekciju u PU istarsku

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

U ocekivanju rješenja Odbora za državnu službu pri Ministarstvu pravosuda po žalbi policijskih djelatnika PU istarske Dragutina Cestara, Mladena Grozdanica i Enesa Becica o premještanju na druga radna mjesta te zakljucka saborskog Odbora za pritužbe i žalbe, ocitovanje o problemu koji egzistira vec godinu dana zatražili smo od nacelnika PU istarske Mladena Blaškovica.

Povratak na radna mjesta

U svom odgovoru nacelnik navodi da kao policijski službenik nije "ovlašten davati mišljenje ili komentirati rad saborskih tijela", a o poništavanju rješenja o premještanju Cestara s mjesta nacelnika Sektora kriminalisticke policije, Grozdanica s mjesta nacelnika Odjela organiziranog kriminaliteta i Enesa Becica s mjesta nacelnika Odjela opceg kriminaliteta kaže: "Odbor za državnu službu nije poništavao rješenja imenovanih djelatnika i vracao na ponovni postupak zbog povrede bilo kojeg zakona, vec zbog obrazloženja potrebe službe."

Dalje navodi da su u postupcima premještanja svih pa tako i ovih policijskih službenika primijenjene odredbe Zakona o policiji iz 2000., Zakon o državnim službenicima i Zakon o opcem i upravnom postupku. No, trojica policijskih djelatnika u predstavci saborskom Odboru navode da se Odboru obracaju da bi ukazali na to da odgovorne osobe MUP-a grubo krše zakon i njihova prava.

Opisujuci trakavicu o premještanjima koja traje od travnja prošle godine navode da je Odbor za državnu službu prvi put poništio rješenja o njihovom premještanju u rujnu 2010. sukladno odredbi clanka 117. Zakona o opcem upravnom postupku jer su nezakonita.

Rješenja su stigla u PU istarsku, ali su djelatnicima dostavljena dva tjedna kasnije što je, navode u predstavci trojica policijskih djelatnika, protivno odredbi clanka 121. Zakona o opcem upravnom postupku. Cestar, Grozdanic i Becic navode da su urucenjem drugostupanjskih rješenja ona postala izvršna te da je nastupila pravna situacija kao da rješenja o premještanju nisu ni donesena pa ih je po sili zakona valjalo i fakticki vratiti na radna mjesta s kojih su nezakonito premješteni.

"PU istarska, odnosno odgovorne osobe, bile su dužne sukladno relevantnim odredbama Zakona o policiji i Zakona o državnim službenicima postupiti sukladno rješenjima Odbora za državnu službu, a ne ignorirati zakonske propise i ne dozvoljavati nam rad na radnim mjestima za koja imamo valjana rješenja pa tako nikad nismo i stvarno vraceni na radna mjesta, a što je sukladno zakonskim obvezama moralo biti provedeno", pišu u predstavci Cestar, Grozdanic i Becic.

Nove žalbe

Umjesto da su vraceni na prvotna radna mjesta, ponovno su u prosincu rasporedeni na radna mjesta zbog kojih su se žalili. Odbor je njihove žalbe ponovno usvojio, a u PU istarskoj ponovno ih razmještaju na ista radna mjesta. Oni se ponovno žale. Do kada može trajati ta trakavica, nitko ne zna, ali je zato saborski odbor zatražio od Odbora za državnu službu da donese konacna rješenja, kao što je ucinjeno u slucaju Enesa Becica upravo tijekom zasjedanja saborskog odbora. Tako Cestar i Grozdanic ocekuju po treci put rješenje Odbora za državnu službu.

Sindikalna podružnica policije, suprotno nacelniku Blaškovicu, smatra da je prilikom premještanja trojice djelatnika postupano protivno Zakonu o policiji, Zakonu o državnim službenicima, Zakonu o opcem upravnom postupku te da je zanemareno postupanje po pravomocnim rješenjima Odbora za državnu službu. Upravo zbog toga sindikat je u svibnju Ministarstvu uprave podnio prijavu zatraživši upravni i inspekcijski nadzor.

Sindikalni povjerenik Alen Janicic kaže da je posljednjim rješenjem o premještaju Cestara i Grozdanica grubo prekršen ove godine donesen Zakon o policiji, i to clanak 76. koji kaže da se policijskog službenika koji ima više od 20 godina aktivne policijske službe ne može premjestiti na drugo radno mjesto bez njihove suglasnosti, a oni je nisu dali.


Podijeli: Facebook Twiter