Shehu: Otvaranje Akademije je kruna dosadašnjeg rada


Pula od 30. rujna ove godine ima muzičku akademiju. Njen je puni naziv Muzička akademija u Puli. O toj velikoj novosti za pulsku sveučilišnu zajednicu, pulsku i istarsku klasičnu glazbenu scenu razgovarali smo s pročelnikom Odjela za glazbu pulskog Sveučilišta Jurja Dobrile Baskhimom A. Shehuom, budućim dekanom ove Akademije.

- Što će konkretno donijeti pretvaranje Odjela za glazbu u Muzičku akademiju i kada se mogu očekivati prve konkretne promjene?

- Za sada nastavljamo s normalnim radom, no već od iduće godine planiramo uvođenje novih studijskih programa. Dobili smo odobrenje Ministarstva za otvaranje Odsjeka za klavir, čime planiramo započeti u akademskoj godini 2015./16. Nadalje, planiramo otvoriti i razne dvopredmetne studijske programe, na primjer kompoziciju i glazbenu teoriju, kao i glazbenu terapiju. Sada, kada smo postali Akademija, u odnosu na kvalitetu nije se puno toga promijenilo. I dalje ćemo sve intenzivnije težiti k izvrsnosti, no naziv akademija je između ostalog i statusni naziv: to je status odličnog glazbenog centra u svim sredinama, kojim su i Sveučilište Jurja Dobrile, grad Pula te Istarska županija i cjelokupna glazbena javnost dobili na imidžu.

Na nedavno odrađenoj vanjskoj evaluaciji Sveučilišta, komisija je u jednoj stavci istakla da je Odjel za glazbu po radu i uspjesima na visokoj razini i zato i dalje težimo izvrsnosti. Otvaranje Akademije je samo kruna dosadašnjeg rada, ali i naznaka da i dalje trebamo vrijedno raditi i truditi se. Nadam se da će se do mog odlaska u mirovinu otvoriti i studij violine i violončela, a možda i pokojeg drugog gudačkog instrumenta, te da će Pula napokon dobiti pravi gudački orkestar.

- Ambiciozni su to planovi. Raspolažete li s potrebnim kadrom i prostorom?

- Kadar za potrebne studije imamo, no za studije koji će početi iduće godine raspisivat ćemo natječaje i pokrenuti suradnju s domaćim i inozemnim akademijama. Naravno, puno očekivanja polažemo i u naše kadrove, u naše talentirane studente koji će se nakon dovršetka studija i usavršavanja vratiti i predavati novim generacijama studenata. Ovih je dana naš novi djelatnik postao i naš bivši iznimno talentirani student Ivan Šverko, što me posebno raduje. I do sada smo surađivali s vanjskim profesorima, s eminentnim gostujućim predavačima, održavali majstorske tečajeve, a to namjeravamo i dalje činiti. Moramo nove generacije pripremiti na najbolji mogući način. Ujedno pozivam i sve one institucije, od Grada i Županije nadalje, koje su u mogućnosti, da nas financijski podupru, a da bismo mogli nastaviti s održavanjem majstorskih tečajeva te se sve više razvijati. Tako će i mnoge manifestacije u Istri biti sadržajnije, ako Akademija bude sudionik i voditelj tih projekata, a što će dati dodatnu dimenziju i težinu tim projektima. Što se kadra tiče, imamo 17 zaposlenih nastavnika, uskoro ćemo ih imati 19, no više od 35 stručnih djelatnika je angažirano u nastavnom procesu jer imamo i ugledne vanjske suradnike iz Rusije, Njemačke i Finske.

- Imate li dovoljan broj studenata?

- Ove smo godine iznimno zadovoljni brojem studenata, imamo ih četiri na Klasičnoj harmonici na prvoj godini, nekada smo imali jednog do dva studenta. Pet studenata upisalo je studij Solo pjevanja, a 15 studij Glazbene pedagogije. To su dobre naznake za budućnost, a naravno, s vremenom se planiramo širiti jednako na odgojnome planu, kao i na onom umjetničkom, koncertnom. (Vanesa BEGIĆ)

VIŠE PROČITAJTE U TISKANOM IZDANJU


Podijeli: Facebook Twiter