Savjetovanje o javnom financiranju udruga

Ilustracija (N. LAZAREVIĆ)
Ilustracija (N. LAZAREVIĆ)

Istarska županija otvorila je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području županije.

Kako priopćuju iz Istarske županije, donošenje pravilnika obavezno je sukladno Uredbi Vlade o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, usvojenoj u svibnju 2015. godine. Pravilnik pripisuje kriterije, mjerila i postupke za dodjelu i korištenje sredstava iz županijskog proračuna udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Istarske županije.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 3. kolovoza do 3. rujna. Pozivaju se svi zainteresirani da ispunjeni obrazac za dostavu mišljenja, primjedbi i komentara na nacrt Pravilnika dostave na adresu Stručne službe Skupštine, Dršćevka 3, Pazin ili na e-mail: [email protected]

Obrazac za dostavu mišljenja, primjedbi i komentara, kao i sam tekst nacrta Pravilnika  moguće je preuzeti sa službenih Internet stranica Istarske županije www.istra-istria.hr . (B. B.)

 


Podijeli: Facebook Twiter