Sabor donio Zakon o potpomognutoj oplodnji

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Hrvatski sabor donio je u petak Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji (MPO).

O zakonu je na zahtjev HDZ-a i HDSSB-a provedeno poimenicno glasanje, na kojem se za donošenje zakona izjasnilo 88 zastupnika vladajuce koalicije, Hrvatskih laburista, SDSS-a i nacionalnih manjina, protiv je bilo 45 zastupnika iz HDZ-a i HDSSB-a, a dva su zastupnika bila suzdržana.

Prije izglasavanja zakona na zahtjev klubova HDZ-a i HDSSB-a bila je odredena stanka, a tom se zahtjevu pridružio i SDP, nakon cega je uslijedila rasprava.

Darko Milinovic je u ime HDZ-a naglasio da se njegova stranka ne protivi postupcima MPO-a u Hrvatskoj, ali je protiv da žena bez muškog partnera ima pravo na MPO jer se time omogucuje da to pravo ostvari i žena koja promijeni spol, cime se, istaknuo je, krši Konvencija o pravu djeteta, odnosno pravo djeteta da živi i odrasta uz oca.

HDZ se protivi i da se, u slucaju kada jedan ili oba partnera umru, bez njihove suglasnosti odluci o doniranju zametaka, a protiv su i zamrzavanja zametaka. "Nemate hrabrosti reci što sa živim bicima nakon pet godina i da nakon pet godina puštate živo bice da umre", porucio je Milinovic ministru zdravlja Rajku Ostojicu.

Vladajucima je zamjerio i da nisu htjeli cuti mišljenje papinskog nuncija Alessandra D'Errica koji je nedavno došao u Hrvatsku da bi prenio mišljenje Svetoga Oca o Zakonu o MPO-u.

- Smatram da Svetoj Stolici dugujemo toliko da cujemo mišljenje Svetoga Oca, koji je možda želio poruciti ono što je rekao Ciceron "Neka vaše cežnje vodi razum". Nadam se da vaša cežnja nije da pustite ljudska bica da umru, porucio je Milinovic zastupnicima vladajuce koalicije.

Protiv donošenja zakona izjasnio se i HDSSB, u ime kojega je Dinko Buric apelirao da se provede trece citanje zakona jer se, naglasio je, stigne postici kompromis da bi se onemogucilo zamrzavanje zametaka koje, kao i HDZ, smatra živim bicima.

HDSSB je upozorio i da zakon otvara mogucnost da se postupcima MPO-a podvrgnu, dakle dobiju dijete, i istospolni parovi, što smatra neprihvatljivim i neprirodnim.

Igor Dragovan je u ime SDP-a, pak, porucio da je namjera vladajuce koalicije pomoci parovima koji zbog neplodnosti ne mogu imati djecu te da je dužnost parlamenta osigurati im najbolju medicinsku skrb da bi se lijecili od neplodnosti.

- Ti ljudi koji su u manjini nisu ljudi drugog reda niti su djeca zaceta postupcima MPO-a ljudi drugog reda, naglasio je Dragovan, podsjetivši da je njegova kci Eva zaceta umjetnom oplodnjom i da ce najesen napuniti šest godina.

HDZ-u i HDSSB-u porucio je da vladajucima ne pokušavaju oduzeti pravo da brinu o interesima hrvatskih gradana "jer to cinimo bolje od vas".

Po donesenom zakonu, pravo na MPO imaju punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac koji su u braku, odnosno u izvanbracnoj zajednici i koji su s obzirom na životnu dob i opce zdravstveno stanje sposobni za roditeljsku skrb o djetetu.

To pravo može ostvariti i punoljetna, poslovno sposobna žena koja ne živi u braku, izvanbracnoj ili istospolnoj zajednici, i to samo one (iako je HNS amandmanom tražio da se to briše iz zakona) cije dosadašnje lijecenje neplodnosti ostalo bezuspješno ili bezizgledno.

Izvanbracnu zajednicu u tom smislu cine žena i muškarac koji ne žive u braku, u drugoj izvanbracnoj ili istospolnoj zajednici, te koji ispunjavaju pretpostavke za valjano sklapanje braka.

Nije prihvacen HDZ-ov amandman po kojemu pravo na MPO, radi zaštite dobrobiti djeteta i javnog morala, ne bi imale osobe koje su promijenile spol.

Saborska vecina nije prihvatila ni HDZ-ov amandman kojim se tražilo da se na teret HZZO-a bracnim parovima koji se zbog svojih vjerskih i moralnih uvjerenja ne žele podvrci MPO-u osigura slobodan pristup lijecenju neplodnosti utemeljenom na prirodnim metodama planiranja obitelji.

Nije prihvacen ni HDZ-ov amandman po kojemu bi se prije postupka MPO-a nad svim korisnicima tog prava obvezno provodilo pravno i psihološko ili psihoterapijsko savjetovanje.

U postupku MPO-a prednost se daje homolognoj oplodnji (korištenju vlastitih spolnih stanica), a heterologna oplodnja (korištenje spolnih stanica darivatelja) koristi se kad nije moguce koristiti vlastite spolne stanice ili kad se MPO provodi zbog sprjecavanja prijenosa teške nasljedne bolesti na dijete.

Darivateljica jajnih stanica može biti žena cije se jajne stanice uz njezin pristanak koriste za MPO druge žene, te žena koja sudjeluje u postupku MPO-a u kojem je nastao višak jajnih stanica.

Darivatelj sjemenih stanica može biti muškarac cije se sjemene stanice uz njegov pristanak koriste za MPO žene koja nije njegov bracni, odnosno izvanbracni drug.

Darivatelji zametaka mogu biti bracni, odnosno izvanbracni drugovi koji su odustali od korištenja vlastitog zametka te su dali pristanak na darivanje.

Spolne stanice, tkiva i zametci mogu se, uz pristanak osoba od kojih potjecu, pohraniti (zamrznuti) u bolnickim centrima koji provode postupak MPO-a do pet godina na teret HZZO-a, a na zahtjev i na teret tih osoba vrijeme se može produžiti za još pet godina.

Zakonom se omogucuje oplodnja 12 jajnih stanica, u tijelo žene mogu se unijeti dva zametka, a iznimno kod žena koje su starije od 38 godina, a nije im pomogla ni jedna metoda, mogu se oploditi sve jajne stanice i u spolne organe unijeti tri zametka. Preostali zameci se zamrzavaju.

Na trošak HZZO-a moci ce se provesti najviše do šest postupaka MPO-a, a prihvacen je amandman SDP-a po kojem se u ukupan broj postupaka ne ubrajaju oni koji su provedeni do dana stupanja na snagu zakona.

Osoba zaceta i rodena uz pomoc MPO-a nakon navršenih 18 godina ima pravo doznati sve podatke o svom biološkom podrijetlu, ukljucujuci i podatak o identitetu darivatelja.

Gornja dobna granica za postupak MPO-a, koja je prvotno bila odredena na 42 godine starosti žene, sada se može i produljiti ako je žena biološki spremna i takvog zdravstvenog stanja koje dopušta primjeni takvog postupka, što procjenjuje lijecnik koji provodi takav postupak, uz suglasnost pacijentice. (Hina)


Podijeli: Facebook Twiter