Ribarstvu 32 milijuna eura godišnje

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Poglavlje 13 je gotovo jedino poglavlje zbog kojeg su u Bruxelles odlazili predstavnici struke, odnosno ribara, a ne samo administracija. Niti jedno pitanje vezano za pregovore nije provedeno bez konzultacije s Cehom ribara pri Hrvatskoj obrtnickoj komori ili Hrvatskom gospodarskom komorom, kazao je državni tajnik za ribarstvo Tonci Božanic, odgovarajuci na pitanja predstavnika istarskog Ceha ribara.

Božanic se s istarskim ribarima susreo pocetkom tjedna u Porecu, a na sastanak nisu bili pozvani predstavnici medija, koji su tek jucer o tome dobili priopcenje iz Obrtnicke komore Istarske županije.

Državni tajnik je pritom pojasnio da je najteži problem u pregovorima predstavljalo kocarenje na tri milje od obale, koje propisuje EU, a što ribarima sa zapadne obale Istre nikako ne odgovara.

- U konacnici je Hrvatska po tom pitanju dobila prijelazno razdoblje uz uvjet izrade planova upravljanja. Hrvatska se u pregovorima izborila i za nastavak korištenja tradicionalnih ribarskih alata, osim obalne povlacne mreže kocice i mreže potegace srdelare. Za sve ostale mreže ce se izraditi planovi upravljanja. Iz European Fisheries Funda su odobrena 32 milijuna eura godišnje kojima treba pridodati i 25 posto nacionalnih sredstava namijenjenih ribarskom sektoru. Medutim, do sada je tim sredstvima uglavnom financirana prerada ribe, a ribari nisu imali direktan interes u svemu tome, priznao je Božanic na sastanku.

Odgovarajuci na mnoštvo pitanja državni tajnik se osvrnuo i na mogucnost ribarenja stranaca u hrvatskom teritorijalnom moru. Ponovio je uvjerenje da se ulaskom u EU nece dogoditi ulazak stranih ribara u naše more. Kazao je i da Sporazumu o pogranicnom prometu i suradnji (SOPS) sa Slovenijom nije bio predmet pregovora s EU-om.

- Pitanje SOPS-a u poglavlju 13 nije otvarano jer se radi o bilateralnom sporazumu koji je Hrvatski sabor ratificirao prije 15 godina. Slovenija je inzistirala da se s primjenom krene odmah, prije završetka pregovora. Dogovoreno je da ce se nakon arbitraže u kojoj ce se odrediti crta razgranicenja, krenuti s primjenom SOPS-a, kazao je Božanic.

Upitan je li se pregovaralo o kvotama, Božanic je rekao da Hrvatska zasad ima kvotu jedino za tunu, dok ostalih kvota nema, niti je o njima bilo razgovora. No, ustvrdio je da ce se u buducnosti sigurno uvesti kvote "najprije za sitnu plavu ribu, a potom i za ostatak".

Božanic je naglasio i da Ministarstvo, zbog slabog ulova, trenutno kocarima isplacuje pomoc, koju bi uskoro trebali dobiti i plavaricari. Podsjetio je i da država ribarima financira razliku u cijeni plavog dizela, isplacuje im tržišnu kompenzaciju za bijelu ribu te 35 lipa po kilogramu plave ribe. (B. ŽIŽOVIC)


Podijeli: Facebook Twiter