Rektoru prof. dr. Alfiu Barbieriju novi mandat

(N. LAZAREVIĆ)
(N. LAZAREVIĆ)

Na današnjoj sjednici Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli aktualnom rektoru prof. dr. Alfiu Barbieriju povjeren je novi četverogodišnji mandat. Na internom natječaju Sveučilišta za izbor rektora za novo mandatno razdoblje, do 2021. godine, prijavilo se dvoje kandidata: prof. dr. Barbieri dobio je 18 glasova od 24 prisutna člana Senata (jedan je bio odsutan), a prof. dr. Klara Buršić Matijašić, aktualna dekanica Filozofskog fakulteta u Puli, dobila je šest glasova. Prof. dr. Alfiu Barbieriju novi, drugi mandat zaredom na čelu pulskog Sveučilišta počinje teći 1. listopada. U Povjerenstvu za prikupljanje kandidature i provedbu postupka izbora rektora bili su doc. dr. sc. Dean Sinković, doc. dr. sc. Mauro Štifanić i dr. sc. Snježana Močinić. Rok za predaju kandidatura bio je 29. ožujka, a prijavi i životopisu kandidati su morali priložiti i program rada za sljedeće mandatno razdoblje. Za rektora je mogao biti izabran nastavnik u zvanju redovitog profesora u radnom odnosu na Sveučilištu s punim radnim vremenom. Rektora se bira tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom članova Senata na posebnoj sjednici kojom predsjedava najstariji nazočni član Senata, ovog puta to je bio prof. dr. Bernard Franković, v. d. pročelnika Odjela za tehničke znanosti. (D. P.)


Podijeli: Facebook Twiter