Raški vijećnici jednoglasno za izmjene Prostornog plana


Općinsko vijeće Raše, odnosno svih 13 vijećnika na redovnoj sjednici jednoglasno su usvojili odluku o izmjenama Prostornog plana uređenja općine Raša. Predsjednik Vijeća Željko Zahtila naglasio je da su se izmjene rađene, između ostalog, zbog usklađenja Plana sa zakonskim odredbama i Prostornim planom Istarske županije te radi izmjena granica građevinskih područja s utvrđivanjem izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog dijela, i utvrđivanja lokacije za građevinski otpad i reciklažna dvorišta.

Detaljni uvjeti gradnje

- Izmjene i dopune Plana omogućit će prvenstveno gradnju u dijelu građevinskog područja koje je definirano kao uređeno, ali i u onom neuređenom dijelu, što je postignuto smanjenjem obveze izrade urbanističkih planova, odnosno propisivanjem detaljnih uvjeta gradnje, istaknula je načelnica Glorija Paliska Bolterstein.

Naglašeno je da su o prijedlogu Plana održane dvije javne rasprave koje su polučile velik interes građana. Tijekom prve javne rasprave pristiglo je 263 dopisa s primjedbama i prijedlozima, a tijekom ponovne rasprave još njih 37. Najviše zahtjeva odnosilo se na proširenje građevinskog područja naselja, pri čemu su i tijekom izlaganja prijedloga na javnim raspravama naglašavane sužene mogućnosti prihvaćanja molbi u odnosu na zakonska ograničenja u pogledu odnosa izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja te na ograničenja iz županijskog Prostornog plana u pogledu gustoće naseljenosti.

- Za mnoge je građane koji su sudjelovali u javnim raspravama važna činjenica da se dobar dio zahtjeva odnosio na određivanje neizgrađenog dijela građevinskog područja izgrađenim ili uređenim, a s obzirom na to da je većina njih bila opravdana, pretežno su prihvaćeni. Također je važno da su u Planu sada propisani detaljni uvjeti gradnje na neuređenim građevinskim područjima, sukladno zakonskoj mogućnosti. To znači da će se na takvim parcelama moći graditi po uvjetima iz Prostornog plana, odnosno neće biti potrebna izrada urbanističkih planova jer je procijenjeno da ne bi pridonijela unapređenju ili zaštiti prostora, naglasio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Igor Radić.

Znatno skraćen plan

Ivana Grabovac, predstavnica izrađivača Plana, tvrtke Geoprojekt sa sjedištem u Opatiji, objasnila je da su građevinska područja naselja revidirana samo unutar važećih granica te da nije bilo moguće njihovo širenje, s obzirom na to da su veća nego što omogućavaju uvjeti iz županijskog Prostornog plana. Dodala je da su odredbe za provođenje u Planu rekonstruirane, jer je važeći Plan bio teško pregledan te za dio građevina i drugih zahvata u prostoru nisu bili definirani uvjeti provedbe. "Plan je sada znatno skraćen, ali zadržava koncepciju korištenja i uređenja prostora planiranu ranijim Planom", rekla je Grabovac. (A. ŠĆULAC)


Podijeli: Facebook Twiter