Raša osmišljava kako bolje iskoristiti Čepićko polje i Rašku dolinu

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Raškim je vijećnicima na preksinoćnjoj sjednici predstavljena Strategija razvoja poljoprivredne proizvodnje. U ime izrađivača tvrtke Agrodet Blaženka Mičević (bivša ravnateljica Agencije za poljoprivredno zemljište) poručila je da se implementacijom strategije vraća život Raši uz razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje namijenjene potrebama turističke potražnje u Istri i razvijenim susjednim tržištima.

- Razvoj održive proizvodnje hrane temeljio bi se na proizvodnji visokokvalitetnih i dohodovnih proizvoda, autohtonih vrsta i ekološke proizvodnje sve uz suradnju javnog, gospodarskog i civilnog sektora na način koji će sustavno i održivo koristiti raspoložive prirodne resurse, poručila je Mičević. Strateški ciljevi razvoja poljoprivredne proizvodnje općine usmjereni su na preusmjeravanje poljoprivredne proizvodnje prema visokoprihodovnim poljoprivrednim proizvodima, poticanje umrežavanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivačkih organizacija te potpora distribuciji poljoprivrednih proizvoda.

Povrtlarstvo, ovčarstvo i pčelarstvo

- Svoje buduće radnje općina treba bazirati na učinkovitom upravljanju poljoprivrednim zemljištem i stavljanjem u funkciju poljoprivredne proizvodnje. Potom razvoju poljoprivrede temeljene na povrtlarstvu, ovčarstvu i pčelarstvu. Potrebno je unaprijediti administrativne kapaciteta za korištenje Mjera ruralnog razvoja. Učinkovito upravljati poljoprivrednim zemljištem te osigurati pomoć lokalnim proizvođačima u edukaciji i razvoju. Potrebno je i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te okrupnjavanje zemljišta, poručila je Mičević.

Kao i svaka jedinica lokalne samouprave, tako i Općina Raša, ima određenih slabosti, no prema riječima Mičević, mnoge su prednosti i predispozicije za razvoj poljoprivrede, kao što je dobar zemljopisni i geostrateški položaj osnova za snažnije povezivanje s ostalim dijelovima Istre, Hrvatske te susjednih zemalja i EU. Zatim, dobra cestovna infrastruktura i blizina autoceste te postojanje morskih luka i pristaništa, pa veliki kompleksi poljoprivrednog zemljišta u Čepićkom polju i Raškoj dolini.

Područje je bogato izvorištima

Također prednost vide u ekološki čistom prirodnom okruženju na većem dijelu područja, u raznolikosti krajolika na malom geografskom prostoru. Klimatski i pedološki uvjeti omogućavaju proizvodnju velikog broja biljnih i stočarskih proizvoda, velike su mogućnosti za diversifikaciju prihoda i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti, a dobro su očuvana prirodna staništa i okoliš (dolina Raše). Područje je bogato izvorištima pitke vode. Blizina turističkih središta te velikog tržišta susjednih zemalja koje imaju potrebu za svježom, kvalitetnom, autohtonom te ekološki uzgojenom hranom. Naglasila je i raspoloživost EU fondova koji se dosad nisu koristili u zadovoljavajućoj mjeri, a u njima je veliki potencijal.

Općina je prije dva tjedna održala i radionicu o spomenutoj strategiji na kojoj su nazočili vlasnici OPG-ova, obrta te zakupaca zemljišta u Raškoj dolini. Dobro je prihvaćena, kako na radionici, tako i na sjednici Vijeća. Ujedno, ista će biti osnova za kasniju izradu plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, a sve u svijetlu izmjene zakonske regulative koja ide u pravcu prepuštanja upravljanja zemljištem s državne razine na jedinice lokalne samouprave. (Ivana AHMIČEVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter