Pulske dimnjake čistit će Osječani

Arhiva
Arhiva

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća odlučivat će se o prihvaćanju prijedloga davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Pula osječkom trgovačkom društvu Dimnjak d.o.o. koje se jedino javilo na raspisani natječaj Grada Pule. Shodno tome odabrano je za davanje koncesije na deset godina, uz godišnju naknadu u visini od 23 tisuće kuna i, plus, pet posto od ukupnog prihoda ostvarenog od obavljanja dimnjačarskih poslova tijekom jedne godine.
 
Pulski dimnjačari gubitaši
 
Dimnjačarski poslovni za koje se izdaje koncesija obuhvaćaju: provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za opskrbu zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova; obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje; čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje; poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje. Koncesionar se obvezuje uslugu koju pruža korisnicima naplaćivati po cijenama koje su utvrđene gradskim cjenikom. Inače, u natječaju je procijenjena 
vrijednost koncesije za razdoblje od 10 godina 14 milijuna kuna, odnosno 1,4 milijuna kuna godišnje.
 
Do raspisivanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova došlo je nakon što su početkom prošle godine, kao što se prije toga upozoravalo prilikom plinofikacije kada je mnogim Puljanima zbog neispravnih dimnjaka uskraćeno korištenje prirodnog plina, pulski dimnjačari ostali bez posla. Doduše, iz dimnjačarske službe koja je bila u sastavu Herculanee, nisu se slagali s tom tvrdnjom, iako se u obrazloženju odluke o ukidanju službe upravo to navodilo. Grad se na taj način riješio "gubitaša", no, nije jasno kako se Osječanima isplati djelatnost koja Puljane više ne zanima.
 
Naime, mnogi suvlasnici zgrada, nakon što im je uskraćena mogućnost korištenja prirodnog plina upravo zbog dimnjaka, odlučili su odgovoriti otkazivanjem redovitog održavanja dimovoda. Pogotovo visoke višestambene zgrade kod kojih se cijena vizualne kontrole ispravnosti raste sukladno visini. Time je dimnjačarima 
uskraćen dugogodišnji redovan prihod. Stoga se, iako je Zakonom o komunalnom gospodarstvu određeno da se ova djelatnost može obavljati ili putem trgovačkog društva u vlasništvu jedinice lokalne samouprave ili putem koncesije, Grad odlučio za koncesiju, a to se opravdava da su se gotovo sve jedinice lokalne samouprave 
opredijelile za koncesije.
 
Zakon o dimnjačarstvu
 
Prema tadašnjem pojašnjenju, niske cijene usluge (također u nadležnosti jedinice lokalne samouprave), kojima se ne mogu pokriti stvarni troškovi ove djelatnosti, uz sve manji broj korisnika ove usluge (prelaska na čišće izvore grijanja), prisilili su dimnjačare da sredstva za pokriće svojih gubitaka potraže u obavljanju građevinskih djelatnosti na sanaciji dimovoda. Kao jedan od razloga gubitaka pulskih dimnjačara navodilo se nedonošenje Zakona o dimnjačarstvu koji bi jasno definirao ovlasti i odgovornosti u radu ove djelatnosti. No ipak, to Osječanima neće smetati da čiste pulske dimnjake. (G. ROJNIĆ)
 
 

Podijeli: Facebook Twiter