Puljani su poduzetni i visokoobrazovani

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2011. godine, deset gradova s najvećim brojem stanovnika su Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Velika Gorica, Slavonski Brod, Pula, Karlovac i Sisak. Najveći je broj stanovnika u Zagrebu (790.017), više nego u preostalih devet gradova (773.427), a jednako tako i najveći broj radno sposobnog stanovništva (od 15 do 64 godine).

Usporedba navedenih podataka s brojem poduzetnika i brojem zaposlenih kod poduzetnika te ukupnim prihodom i neto dobiti/gubitkom poduzetnika koje su iskazali u godišnjem financijskom izvještaju za 2015. godinu, pokazala je da je u odnosu na broj stanovnika najmanje poduzetnika u Sisku, a jednako tako najmanji je i broj zaposlenih, odnosno 161 na tisuću radno sposobnih stanovnika. Kod ostalih se gradova taj broj kreće od 218 (Velika Gorica) do 344 (Rijeka i Pula), dok je Zagreb uvjerljivo na prvom mjestu sa 614 zaposlenih kod poduzetnika, u odnosu na 1.000 radno sposobnih stanovnika.

Prema broju poduzetnika na tisuću radno sposobnih stanovnika, na prvom je mjestu Pula sa 67 poduzetnika, a na drugom Zagreb sa 65, dok je treći Split sa 53 poduzetnika. Prema istom kriteriju među navedenim je gradovima Sisak na začelju s 22 poduzetnika na tisuću radno sposobnih stanovnika, a nešto su bolji, Slavonski Brod s 24 poduzetnika i Karlovac s 28 poduzetnika. Jedan od odgovora zašto je tome tako, vrlo vjerojatno se krije u činjenici da je od 38.760 radno sposobnih stanovnika Pule, njih 8.449 (čak 21,8 posto) visokoobrazovano. Za usporedbu, na razini RH udio visokoobrazovanih osoba u radno sposobnom stanovništvu je 17,8 posto, a u Sisku 11,3 posto.

U gradovima s najviše stanovnika, u kojima živi ukupno 37 posto radno sposobnoga stanovništva, sjedište ima 57.033 poduzetnika (udio 54 posto), koji su ostvarili 417,9 milijardi kuna ukupnoga prihoda, što je udio od 65 posto i isti toliki udio u neto dobiti poduzetnika, čemu su najviše doprinijeli poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu. Izdvajaju se tri poduzetnika: Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatski telekom d.d. i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Među gradovima s rang liste na drugom su mjestu prema ostvarenoj neto dobiti poduzetnici Rijeke, a poduzetnici s najvećom ostvarenom neto dobiti su 3. MAJ Brodogradilište d.d. i Autocesta Rijeka Zagreb d.d. Poduzetnici Karlovca na visokom su trećem mjestu prema neto dobiti poduzetnika, a poduzetnik s najvećom dobiti je PPK karlovačka mesna industrija d.d. (B. PETROVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter