Pula: Vodovodu iscurilo 2,6 milijuna kuna

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Gradsko vijece u petak ce odlucivati o usvajanju izviješca o poslovanju gradskih poduzeca u prošloj godini. Vodovod, Herculanea, Pulapromet, Plinara i Kaštijun godinu su okoncali u minusu, dok su ostali poslovali pozitivno.

Vodovod je 2010. godinu završio s 2,6 milijuna kuna gubitka. Ukupni prihodi bili su 63,7 milijuna, a ukupni rashodi 66,3 milijuna, dok je fakturirani prihod od isporuke vode iznosio je 52 milijuna kuna. Na posljednji dan prošle godine u Vodovodu su bila zaposlena 182 radnika. Tijekom 2010. godine radni odnos je prestao za devetnaest radnika, a došla su cetiri, od kojih troje na odredeno vrijeme.

U starosnu mirovinu otišla je jedna radnica, trinaest ih je otišlo u prijevremenu starosnu mirovinu, a tri u invalidsku. Dvojici radnika istekao ugovor na odredeno vrijeme. Ukupna investicijska ulaganja prošle godine iznose 13,1 milijun kuna. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 11,3 milijuna, a u osnovnu djelatnost 1,7 milijuna. Tijekom prošle godine montirano je 889 vodomjera.

Pulapromet imao 75 sudara

Direktor Herculanee Igor Stari u svom izviješcu istaknuo je da su negativna gospodarska kretanja ostavila traga i na njihovom poslovanju te da je smanjenje prihoda poslovanja u najvecoj mjeri obilježilo poslovanje u 2010. godini. Ukupni prihodi iznosili su 55,2 milijuna kuna i u odnosu na 2009. manji su za pet posto ili za 2,4 milijuna kuna. Rashodi su bili 56,3 milijuna, što je porast od tri posto.

I Pulapromet je poslovao s gubitkom. U izviješcu se navodi da je negativni financijski rezultat posljedica smanjenja prihoda od osnovne djelatnosti te povecanja materijalnih troškova, odnosno goriva. Prihodi su manji za pet posto - s 31,3 milijuna kuna u 2009. pali su na 29,7 milijuna.

Ukupni rashodi veci su za jedan posto u odnosu na 2009. godinu te iznose 29,8 milijuna kuna. Prošla godina zakljucena je s negativnim rezultatom od 66.367 kuna. Lani Pulapromet nije obnavljao vozni park, a raspolagao je s 37 autobusa koji su prevalili 2,1 milijun kilometara. Prošle godine zabilježeno je 75 prometnih nezgoda, oštecenja vozila Pulaprometa i ozljeda putnika. BUScard sustavom evidentirano je 3,5 milijuna prevezenih putnika.

Plinara je takoder poslovala s gubitkom, i to od 501.613 kuna. Kao osnovni razlog negativnog poslovanja direktor Dean Kocijancic navodi povecani iznos amortizacije osnovnih sredstava u odnosu na 2009. godinu za 3,7 milijuna, povecane troškove placa u iznosu od 412.902 kune u odnosu na 2009. godinu koji su porasli zbog izgradnje distributivne mreže za prihvat prirodnog plina, trošak otpremnina zbog poslovno uvjetovanog otkaza bio je 288.381 kunu zbog zatvaranja blagajne u Industrijskoj 17.

Monte Giro prošlu godinu završio je pozitivnim poslovnim rezultatom. Prihodi su iznosili 9,4 milijuna, rashodi 9,3, a dobit je nešto malo viša od 40 tisuca. Prošle godine Monte Giro je na investicije potrošio 207.794 kune. Sredstva za investicije osigurana su iz vlastitih izvora.

Pula parking je u protekloj godini ostvario dobit od 641 tisucu (nakon oporezivanja) koji ce se raspodijeliti u zadržanu dobit. Pritom je ovo trgovacko društvo prihodovalo 8,6 milijuna kuna, dok su rashodi iznosili 7,8 milijuna. Ovakvim brojkama Pula parking je premašio poslovni plan za 16 do 18 posto. Poslovni prihodi porasli su za 11 posto u usporedbi s 2009., no i rashodi su povecani za deset posto, ponajviše zbog materijalnih troškova i troškova osoblja te ostalih troškova poslovanja.

Poslovni prihodi ponajviše su porasli povecanjem broja intervencija pauka kojih je bilo dvostruko više nego godinu ranije te iznose 780 tisuca. Porasli su i prihodi od obavljanja oznacavanja horizontalne signalizacije te je ujedno porasla i imovina društva za 645 tisuca kuna zbog nabavke novih parkirnih automata i sistema.

Castrum stigao do Vodnjana

Tržnica je planirane prihode u protekloj godini ostvarila u udjelu 93 posto, odnosno cetiri posto manje nego godinu ranije, dok su rashodi premašeni za 14 posto od plana, no ipak je ostvarena dobit od 354 tisuce (nakon oporezivanja dobiti). Ukupni prihodi u 2010. godini iznosili su 6,8, a rashodi 6,3 milijuna kuna. Na smanjenje prihodovnog plana ponajviše je utjecala oscilacija s najmom prodajnih mjesta zbog vremenskih prigoda.
Upravitelj zgrada Castrum u prošloj je godini ostvario dobit od svega 76,6 tisuca kuna (nakon oporezivanja).

Prihodovano je 2,5 milijuna kuna, od cega milijun od pricuva te 1,5 milijuna od ostalih oblika usluga. No, treba imati na umu da se povecala površina zgrada na upravljanju Castruma s obzirom na preuzimanje dijela zgrada Grada Vodnjana, što je imalo utjecaja na povecanje prihoda. S druge strane, rashod je za dva posto manji nego godinu dana ranije i iznosi 2,4 milijuna.

Još manju dobit ostvarila je Luka Pula, svega 41,3 tisuce, što je 43 posto manje u odnosu na godinu dana ranije, s deset posto vecim ukupnim prihodima nego u 2009., odnosno 8,3 milijuna kuna kao posljedicom povecanja prihoda od pružanja usluga te povecanja prihoda od zateznih kamata. Medutim, rashodi su iznosili 8,25 milijuna.

Prema ocekivanjima, s gubitkom je prošlu godinu zakljucio Kaštijun, koji je u 51-postotnom vlasništvu Grada, dok ostatak vlasništva pripada Županiji. Buduci da se ovo trgovacko društvo nalazi u fazi pripremnih radnji za pocetak obavljanja djelatnosti, ne ostvaruje poslovne prihode, što je i rezultat minusa od 1,3 milijuna kuna u prošloj godini.

S obzirom na to da je temeljni kapital društva na posljednji dan 2010. 8,89 milijuna kuna, bilanca iznosi 6,7 milijuna. No, usprkos minusu, za 23 posto je manje rashoda nego godinu dana ranije, a utrošeni su za pripremu projektne dokumentacije, od cega su u ovoj godini vec poceli s realizacijom odredeni segmenti projekta.


Podijeli: Facebook Twiter