Pula uvela naplatu postavljanja instalacija na gradskim nekretninama

(M. MIJOŠEK)
(M. MIJOŠEK)

Grad Pula donio je odluku o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na gradskim nekretninama, kojom je propisan postupak i visina naknade za osnivanje služnosti u svrhu izgradnje, polaganja i održavanja vodova i pripadajućih objekata na vodovima, elektroničkih komunikacijskih uređaja, prilaza, staza i slično. Pojednostavljeno, Grad će naplaćivati polaganje raznih instalacija na svojim površinama, a to su prije svega sve gradske ceste i zemljišta. Kada se zna da se u trup prometnica polažu sve instalacije, onda je jasno da prihodi o ove naplate nisu mali. 

Od T-coma sto tisuća eura 

Doduše, od ove odluke oslobođena su sva trgovačka društva u kojima, makar i dio, ima Grad Pula, ali i državne firme poput, primjerice HEP-a. 

- Treba naglasiti da se odluka ne odnosi na trgovačka društva čiji je osnivač Grad Pula poput Vodovoda, Plinare ili Herculanee odnosno Pragrandea, a da se po "specijalnom" zakonu ne može odnositi niti na trgovačka društva u vlasništvu države, poput primjerice HEP-a. No, odluka se, bez obzira na Zakon o telekomunikacijama, može odnositi na teleoperatere, poput primjerice T-coma ili VIP-a. Doduše, tek treba evidentirati sve podzemne instalacije na javnim površinama i izračunati o kojim bi se iznosima radilo, kratko nam je pojasnio Giordano Škuflić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu. 

Prema prijedlog odluke ona će se primjenjivati i buduće zahtjeve investitora kod izgradnje takvih vodova i objekata čiju su izgradnju planirali na gradskim nekretninama. Postojeća podzemna telekomunikacijska infrastruktura je izuzeta iz ove odluke jer je za nju već utvrđena naknada za služnost posebnim propisima Hrvatske agencije za telekomunikacije (HAKOM), ali buduće podzemne TK mreže će se naplaćivati prema ovoj odluci. 

- Još od 2008. godine Grad ima ugovor s T-comom o naknadi za pravo služnosti podzemnih instalacija teleoperatera na javnim gradskim površina, i riječ je o godišnjem prihodu od otprilike 750 tisuća kuna (oko sto tisuća eura). Ova sadašnja odluka pomoći će nam usuglasiti cijene s HAKOM-om, jer teleoperateri se mogu i njima obratiti ukoliko ne postignu dogovor s jedinicom lokalne samouprave. Na ovaj način mi smo sve preduhitrili, čak i u slučaju da, primjerice T-com, svoje instalacije daje u podnajam drugim teleoperaterima. Također, u slučaju da jednog dana dođe do privatizacije HEP-a, ili recimo Plinare, vodovodne mreže, ili se izgradi "nekakav" naftovod na gradskom zemljištu, tada smo u mogućnosti i njima naplatiti naknadu za pravo služnosti nad javnim površinama, pojasnili su nam iz gradske uprave, napominjući da će zahvaljujući ovoj odluci uspješno izraditi katastar podzemnih instalacija u Puli, a usto će značajno skratiti administrativni postupak prilikom zahtjeva. 

Izrada katastra podzemnih instalacija 

Cjenik godišnje naknade iznosit će: za elektroenergetsku, plinovodnu ili naftovodnu mrežu 5 kuna po kvadratu, za telekomunikacijsku mrežu deset kuna po kvadratu; za vodovodnu, kanalizacijsku, toplovodnu mrežu dvije kune po kvadratu. Površina zemljišta za koje se određuje naknada je stvarna širina iskopa (rova) umnožena s njegovom dužinom. 

No, osim podzemnih instalacija naplaćivat će se naknada i za stupove nadzemne komunikacije (četiri kvadrata), potom za prihvate nadzemne komunikacijske mreže na objektima 25 kuna godišnje po prihvatu, a za samostojeće ulične ormariće površina je četiri kvadrata. Mjesečno tri tisuće kuna po uređaju plaćat će se naknada za uređaje radijskih postaja i drugih sličnih elektroničkih komunikacijskih uređaja (antene i slično). (G. ROJNIĆ)

 


Podijeli: Facebook Twiter