Pula: Podjela kompostera za obiteljske kuće

Komposteri će se dijeliti nas Novoj Verudi, Velom Vrhu i Stoji (Arhiva)
Komposteri će se dijeliti nas Novoj Verudi, Velom Vrhu i Stoji (Arhiva)

U skladu sa ostalim aktivnostima na uspostavi sustava selektivnog prikupljanja Grad Pula i Pula Herculanea u narednom periodu pokreću akciju podjele kompostera namijenjenih obiteljskim kućama sa zelenom okućnicom, odnosno vrtom.

Utjecati na smanjenje računa

Zbrinjavane zelenog otpada jedan je od problema sa kojim se suočavaju građani koji imaju zelenu okućnicu ili mali vrt uz svoju obiteljsku kuću. Danas je zbrinjavanje zelenog otpada moguće obaviti odlaganjem samo jedne autoprikolice na Kaštijunu besplatno. Sve ostale veće količine od jedne autoprikolice mogu se odložiti samo uz nadoplatu. No, kako uskoro započinje gradnja reciklažnog dvorišta u Valmadama u prostorima Herculanee, gdje će se također besplatno moći odlagati zeleni otpad koji će se potom mljeti i zbrinjavati, Grad i Herculanea pokrenuli su akciju podjele kompostera kako bi građani kvalitetno zbrinuli "zelenilo", te ih ne bi ostavljali na javnim površinama pored posuda za komunalni otpad.

Komposteri su namijenjeni rješavanju manjih količina zelenog otpada kao i organskog otpada te na taj način mogu značajno unaprijediti selektiranje frakcija iz kojih je moguće dobiti kompost koji će vlasnici okućnica moći koristiti u svojim daljnjim aktivnostima. Istovremeno će izdvajati korisne sirovine i u konačnici u budućnosti na taj način utjecati na smanjenje računa za uslugu odvoza komunalnog otpada.

"Grad Pula i Pula Herculanea u proteklim su godinama već postavili kompostere u pojedinim mjesnim odborima kao što su Nova Veruda i Veli Vrh koji su bili dio pilot projekta. Danas taj sustav selektiranja unaprjeđujemo i prilagođavamo ga potrebama naplate usluge prema proizvedenom volumenu otpada. Male posude od 120 i 240 litara već su podijeljene na području mjesnih odbora Nova Veruda, Veli Vrh i Stoja, a u veljači je na redu područje Mjesnog odbora Valdebek, te kasnije i ostala područja grada koja imaju obiteljske kuće do tri stambene jedinice.", poručuju iz Herculanee.

Podjela kompostera obavljat će se po svim mjesnim odborima gdje postoje obiteljske kuće sa zelenom okućnicom, a građani će o tome biti pravovremeno izvješteni. Ukoliko se pokaže interes za komposterima moguće su i dodatne nabavke. Za ovu podjelu nabavljeno je, odnosno kupljeno, ukupno 500 komada a dio potrebnih sredstava sufinancirao je Fonda za zaštitu okoliša.

Do sada su građani sami trebali zbrinuti zeleni otpad i, kao što je navedeno, na odlagalište Kaštijun besplatno ga odvesti u količini jedne autoprikolice. Mnogi su koristili i dosadašnje akcije Herculanee koja je dijelila kompostere. Doduše, prema Planu gospodarenja otpadom Grada Pule za sada nije predviđeno otvaranje kompostane, ali će se svejedno u sklopu budućeg reciklažnog dvorišta na Valmadama moći odlagati zeleni otpad predviđen za mljevenje i izradu sječke. "Ponuda" bi se trebala dodatno proširiti jer bi Pula trebala imati najmanje tri reciklažna dvorišta, i to na Kaštijunu, u Valmadama, te u Metisu.

Mljevenje i izrada sječke

Žitelji Nove Verude i Velog Vrha, a sada i Stoje, prvi su i krenuli sa selektivnim prikupljanjem otpada, te su im prvima podijeljene čipirane posude za otpad koje bi trebali dobiti svi Puljani. Prema posljednjim podacima ukupno bi trebalo biti podijeljeno oko sedam tisuća novih posuda. Postepeno će iz uporabe biti povučene velike posude i zeleni otoci. No, iako se očekivalo da će i drugi dijelovi grada brzo nakon Nove Verude i Velog Vrha dobiti svoje posude, podjela i razvoj samog sustava čeka se do konačnog usvajanja odredbe o načinu obračuna i razvoja ustava odvojenog prikupljanja otpada. Prema prijedlozima otpad bi se naplaćivao po zaduženom volumenu, odnosno broju pražnjenja ili masi. (Goran ROJNIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter