Pula ne treba strahovati od plaćanja penala EU

(M. MIJOŠEK)
(M. MIJOŠEK)

U Puli je prošle godine skupljeno 22 tisuće tona miješanog komunalnog otpada, 1,4 tisuća tona glomaznog otpada, dok je ostataka od čišćenja grada bilo 873 tona, a biorazgradivog otpada 109 tona. Tu treba dodati i 214 tona otpada od čišćenja kanalizacije, što daje ukupnu brojku od gotovo 24,7 tisuća tona pulskog otpada u prošloj godini. Usto, okolica Pule "proizvela" je gotovo 6.5 tisuća tona otpada, dok su ostali sakupljači, osim Herculanee, prikupili 15,7 tisuća tona otpada što daje ukupni zbroj od gotovo 46,9 tisuća tona otpada u posljednjoj godini, odnosno kada se pridoda 1,3 tisuća tona neopasnog prozvodnog otpada dolazi da je odloženo 48,2 tisuća tona otpada.

Puljština proizvela 48 tisuća tona otpada

- Količina odloženog komunalnog otpada s područja Pule, od građana, iznosila je u 2016. godini 24.697,77 tona. Ukoliko ovim količinama pridodamo otpad iz Pule od ostalih sakupljača dolazimo do ukupno odložene količine za Pulu od 40.418,53 tona. Sveukupno je na odlagalište Kaštijun u 2016. godini odloženo 48.236 tona otpada, navodi se u izvještaju Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule.

Poslovi prikupljanja komunalnog otpada za područje Pule povjereni su gradskoj tvrtki Pula Herculanea d.o.o. koja se, uz druge djelatnosti, bavi i poslovima gospodarenja komunalnim otpadom te kao koncesionar provodi poslove za nekoliko jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije. Također upravlja odlagalištem komunalnog otpada Kaštijun, na kojem se odlaže otpad s područja Pule i okolice (Ližnjan, Marčana, Barban, Savičenta i Fažana). Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom postojeće odlagalište na lokaciji Kaštijun treba se sanirati i zatvoriti, a zbrinjavanje otpada odvijat će se u sklopu ŽCGO Kaštijun.

Svega toga dotaknuo se direktor Herculanee Igor Stari na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, istaknuvši da je Pula krenula 2008. godine sa selektivnim prikupljanjem otpada i došla do toga da danas ima 20 posto odvajanja otpada što je među najvećim postotcima u Hrvatskoj. Naveo je da je Herculanea u posljednje vrijeme intenzivirala podjelu posuda po cijelom gradu, odnosno da praktički sve obiteljske kuće u Puli, njih 90-ak posto, imaju svoje posude te da Pula spremno dočekuje najavljenu Uredbu o komunalnom otpadu, koja bi trebala biti usvojena do kraja godine.

- Ona će omogućiti da se naplata odvoza smeća obavlja prema proizvedenoj količini smeća i uvjeren sam da Pula neće imati problema i plaćati "penale" Europskoj uniji kao neki drugi krajevi Hrvatske, rekao je na sjednici Gradskog vijeća direktor Herculanee Igor Stari, najavivši da će uskoro na sastanku s upraviteljima višestambenih zgrada i predstavnicima stanara definirati da se njima obračun za smeće računa po broju članova domaćinstva, a ne kao do sada po kvadraturi stana. Također, najavio je i promjene u samom središtu grada, odnosno podjelu elektronskih ključeva stanarima koji će otpad odlagati u podzemne posude, dok se novi način prikupljanja otpada u centru grada sprema i za poslovne subjekte za koje se vezivala zatrpanost dosadašnjih posuda.

Inače, prema podacima Herculanee, Tekstil vlakna i Metisa, na području Pule tijekom prošle godine ukupna količina primarno recikliranog otpada u 2016. godini porasla je za 145,29 tona, odnosno za 25,46 posto. Sakupljanjem tekstilne frakcije tijekom 2016. godine prikupljeno je 52.5 tona tekstila što je 14,9 tona tekstila više u odnosu na 2015. godinu, odnosno 39,63 posto više. (G. ROJNIĆ)

OPŠIRNIJE U TISKANOM IZDANJU


Podijeli: Facebook Twiter